TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Các sản phẩm của nhà sản xuất
  Flexense - Data Management Software
Flexense - Data Management Software

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
DiskBoss Pro - Data Management Solution
Bản quyền phần mềm DiskBoss. Giải pháp quản lý dữ liệu tích hợp.

Giá: 150.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
DiskPulse Pro - Real-Time Disk Change Monitor
Bản quyền phần mềm DiskPulse. Là giải pháp giám sát thay đổi đĩa thời gian thực cho phép người giám sát một hoặc nhiều đĩa hoặc thư mục và phát hiện... [chi tiết]

Giá: 60.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
DiskSavvy Pro - Disk Space Analyzer
Bản quyền phần mềm DiskSavvy. Là một trình phân tích sử dụng không gian đĩa cho phép một người phân tích không gian đĩa được sử dụng trong các đĩa, chia sẻ mạng và các thiết bị lưu trữ NAS.

Giá: 60.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
DiskSorter Pro - File Classification
Bản quyền phần mềm DiskSorter. Là một giải pháp phân loại tệp cho phép một người phân loại và phân loại tệp trong đĩa, chia sẻ mạng và thiết bị lưu trữ NAS.

Giá: 60.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
DupScout Pro - Duplicate Files Finder
Bản quyền phần mềm DupScout.Là một giải pháp tìm kiếm và loại bỏ các tệp trùng lặp mạnh mẽ cho phép một người phát hiện và dọn sạch các tệp trùng lặp trong đĩa, chia sẻ mạng và thiết bị lưu trữ NAS.

Giá: 60.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
SyncBreeze Pro - File Synchronization Solution
Bản quyền phần mềm SyncBreeze. Là một giải pháp đồng bộ hóa tệp mạnh mẽ, dễ sử dụng và nhanh chóng cho phép một người đồng bộ hóa các tệp giữa các đĩa, thư mục, chia sẻ mạng và thiết bị lưu trữ NAS.

Giá: 60.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
SysGauge Pro - System Monitor
Bản quyền phần mềm SysGauge. Là tiện ích giám sát hiệu năng và hệ thống.

Giá: 60.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
VX Search Pro - File Search Solution
Bản quyền phần mềm VX Search. Là một giải pháp tìm kiếm tệp tự động.

Giá: 60.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang