Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          11. Sao lưu dữ liệu công ty và cá nhân
Acronis True Image 11

Acronis True Image 11 cung cấp tiện ích tối đa cho hệ thống của bạn trong việc nhận biết và khắc phục các sự việc như : Nhận biết Virus , Các phần mềm download  và ổ đĩa cứng bị lỗi. Chức năng tạo một file backup trên PC của bạn hoặc bạn chọn back up những dữ liệu riêng quan trọng của bạn. Với phiên bản mới này , bạn có thể :

  • Backup Email của bạn , lưu trữ xác lập dữ liệu của Outlook .
  • Backup sao lưu các file Mutimedia như : Video , hình ảnh và file nhạc .
  • Backup những ứng dụng phổ biến nhất như Microsoft Office , iTunes , Medi Player , Messenger , và các ứng dụng khác.
Bộ backup dữ liệu hoàn hảo nhất
  • Acronis  True Image gồm những tính năng backup image của ổ đĩa . Bạn có thể khắc phục hệ thống , ứng dụng , xác lập người dùng và tất cả dữ liệu . Thâm chí khi ổ đĩa của bạn bị hư hỏng , bị virus tấn công hoặc những lý do khác làm ảnh hưởng tới ổ đĩa , bạn có thể khắc phục hệ thống của bạn trong vài phút mà không cần phải cài đặt lại .
-Backup Outlook ! Mới      

Bây giờ bạn có thể tạo một file copy email của bạn , contacts , calendar , tasks , notes , chữ ký , tập tin mới , danh sách người dùng và các xác lập mà bạn mới tạo .
-Backup tất cả các file video , music và hình ảnh : Mới

Nhận biết các bộ nhớ số khi hệ thống bị lỗi . Vì thế bạn sẽ không bị mất những dữ liệu này có trong bộ nhớ khi sử dụng Acronis
True Image.
-Nhận biết các ứng dụng của bạn : Mới

Sử dụng Aronis
  True Image để khắc phục lại tất cả các xác lập như Microsoft Office , iTunes , Medi Player và tất cả các ứng dụng phổ biến khác !


Acronis Disk Director Suite 10.0.jpg     

Chưa cập nhật sản phẩm.lansweeper-logo.png Nuance.jpg avira icon.png acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang