Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Microsoft
Các sản phẩm của hãng Microsoft như : Hệ điều hành , phần mềm văn phòng , Server ...

image070.png     

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


exchgstdcal-2016-sngl-olp-nl-usrcal.png
Xem chi tiết ››
  
ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL
ExchgStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top images.jpg
Xem chi tiết ››
  
Remote Desktop Services 2016
Remote Desktop Services 2016

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top win 10 pro.png
Xem chi tiết ››
  
Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD

Giá thị trường: 170.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 155.00$
Bạn tiết kiệm được: 15.00$(8%)

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top CAL.jpg
Xem chi tiết ››
  
Windows Server CAL 2016 Sngl OLP NL User CAL
Windows Server CAL 2016 Sngl OLP NL User CAL

Giá thị trường: 39.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 37.31$
Bạn tiết kiệm được: 1.69$(4%)

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top win 10 pro.png
Xem chi tiết ››
  
WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

iCafe, WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine iCafe

Giá thị trường: 190.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 170.00$
Bạn tiết kiệm được: 20.00$(10%)

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top Winserver.png
Xem chi tiết ››
  
WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL
Designed for medium to small & Medium businesses, WinSvrStd 2016 SNGL OLP NL is the recommended operating system for servers running applications such as networking, messaging, inventory, and customer service systems; databases; and e-commerce Web sites.

Giá thị trường: 39.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 37.31$
Bạn tiết kiệm được: 1.69$(4%)

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top Winserver.png
Xem chi tiết ››
  
WinSvrStd 2016 SNGL OLP NL
Designed for medium to small & Medium businesses, WinSvrStd 2016 SNGL OLP NL is the recommended operating system for servers running applications such as networking, messaging, inventory, and customer service systems; databases; and e-commerce Web sites.

Giá thị trường: 935.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 906.65$
Bạn tiết kiệm được: 28.35$(3%)

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg QUADRIC SOFTWARE logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang