Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          ESRI
Phẩn mềm Địa lý , bản đồ , thời tiết ...

logoarc.jpg     

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


AV9_box_sm.jpg
Xem chi tiết ››
  
ArcGIS 9.2 Data Interoperability
Directly access and use most data formats without the need to convert between formats.

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
ArcGIS Enterprise
Bản quyền phần mềm ArcGIS Enterprise. Lập bản đồ và phân tích với nền tảng GIS hàng đầu. Nhận các công cụ để tạo bản đồ, phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề và chia sẻ dữ liệu không gian địa lý.

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
ArcGIS for Developers - 1 year
Bản quyền phần mềm ArcGIS for Developers. Một nền tảng phân tích và ánh xạ hoàn chỉnh cho các nhà phát triển. Tạo trực quan hóa dữ liệu tương tác phong phú với API và SDK ArcGIS ở dạng 2D hoặc 3D.

Giá: 1,800.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
ArcGIS Living Atlas of the World
Bản quyền phần mềm ArcGIS Living Atlas of the World. Là bộ sưu tập thông tin địa lý quan trọng nhất trên toàn cầu. Nó bao gồm các bản đồ, ứng dụng và các lớp dữ liệu để hỗ trợ công việc của bạn.

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
ArcGIS Online
Bản quyền phần mềm ArcGIS Online. Lập bản đồ và phân tích: thông tin vị trí thông minh dành cho mọi người.

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
ArcGIS Pro
Bản quyền phần mềm ArcGIS Pro. Là ứng dụng GIS dành cho máy tính để bàn đơn, mạnh mẽ. Hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu, phân tích nâng cao và bảo trì dữ liệu có thẩm quyền ở cả 2D và 3D

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top ArcPad 7_0001.jpg
Xem chi tiết ››
  
ArcPad 7.1
Phần mềm bản đồ cài trên thiết bị PPC , handheld .GIS and field mapping for handheld and mobile devices.

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top AV9_box_sm.jpg
Xem chi tiết ››
  
ArcView 9.2
Desktop GIS for mapping, data integration, and analysis.

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top arcgis-arcreader.jpg
Xem chi tiết ››
  
GIS Data ReViewer
GIS Data ReViewer is an extension to ArcGIS Desktop that provides a complete out-of-the-box framework to perform quality control and assurance (QA/QC) directly within ArcGIS.

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png Aspose_dark.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg QUADRIC SOFTWARE logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang