Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Robo-FTP
Robo-FTP provides a simple script language focused on automating FTP file transfers and related operations. Even sophisticated workflows involving zip/unzip, PGP encryption, e-mail notification, custom file naming, and connecting to multiple FTP servers with different protocols can be automated with a simple script.

logo.gif     

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


a1.png
Xem chi tiết ››
  
Robo-FTP Enterprise (allows unlimited simultaneous sessions on a single installation)
Bản quyền phần mềm Robo-FTP Enterprise. Phần mềm ứng dụng vận chuyển file với dung lượng lớn không giới hạn người dùng, với tính năng bảo mật cao cấp.

Giá: 3,060.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Robo-FTP Enterprise Server: Software download only (includes Enterprise support)
Bản quyền phần mềm Robo-FTP Enterprise Server. Phần mềm ứng dụng vận chuyển file với dung lượng lớn không giới hạn người dùng, với tính năng bảo mật cao cấp.

Giá: 3,000.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Robo-FTP Server Standard Edition (accept an unlimited number of connections from remote clients on a single computer)
Bản quyền phần mềm Robo-FTP Server Standard Edition (chấp nhận số lượng kết nối không giới hạn từ các máy khách từ xa trên một máy tính). Phần mềm ứng dụng... [chi tiết]

Giá: 480.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Robo-FTP Standard Edition (make up to 2 simultaneous connections to remote servers from a single computer)
Bản quyền phần mềm Robo-FTP (tạo tối đa 2 kết nối đồng thời đến các máy chủ từ xa từ một máy tính). Phần mềm vận chuyển file với dung lượng lớn không giới hạn người dùng, với tính năng bảo mật cao cấp.

Giá: 180.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Robo-FTP XE (allows up to 16 simultaneous sessions on a single installation)
Bản quyền phần mềm Robo-FTP XE (cho phép tối đa 16 phiên đồng thời trên một cài đặt). Phần mềm ứng dụng vận chuyển file với dung lượng lớn không giới hạn người dùng, với tính năng bảo mật cao cấp.

Giá thị trường: 549.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 499.00$
Bạn tiết kiệm được: 50.00$(9%)

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png download (1).png Avira_Logo (2).jpg tải xuống.png for_blog_logo.png esko-logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg lrn-share-site-ms-logo.png logo.png progesoft_logo.jpg Capture.jpg soti.jpg Symantec-Logo.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg websense-logo.png

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang