Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Groundwater & Environmental Softwares
Phần mềm về giải pháp giám sát nguồn nước theo địa lý, quản lý nguồn nước ngầm,tính lưu lượng dòng chảy, tính toán lưu lượng mưa , biểu đồ địa lý ...

Groundwater.jpg     

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


Visualization-Main_s.jpg
Xem chi tiết ››
  
2D and 3D Groundwater Data Visualization Software
Our visualization software offers the most flexible environment for creating rich, interactive animations and graphical designs of groundwater and environmental data. With these tools you can now produce high impact reports and more engaging presentations.

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top Advanced-Data-Mngmt-Main_s.jpg
Xem chi tiết ››
  
Advanced Groundwater Data Management Software
Whether managing groundwater, borehole, or environmental data, conducting indepth analysis of aquifer vulnerability, visualizing vasts amounts of data in three dimensions, or preparing effective... [chi tiết]

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top Borehole-Geology-Main_s.jpg
Xem chi tiết ››
  
Borehole Geology Logging Software
Our borehole log plotting and subsurface characterization programs deliver easy-to-use graphical tools with advanced interpolation algorithms to easily visualize your geologic data. Now you can conduct in-depth borehole analyses and investigations with ease.

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top Groundwater-Dataloggers_Mai.jpg
Xem chi tiết ››
  
Diver Data Management Software
Groundwater data management software used to program and read information from your Diver Dataloggers.

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top Natural-Attenuation-Main_s.jpg
Xem chi tiết ››
  
Natural Attenuation & Remediation Optimization Software
Understand contaminated flow regimes. Store and manage site remediation data. Optimize pump and treat, funnel and gate, or embrace monitored natural attenuation as a remedial strategy. These software... [chi tiết]

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang