Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Large Enterprise Business
Dùng cho Doanh Nghiệp qui mô lớn, tập đoàn

    

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


a1.png
Xem chi tiết ››
  
Acronis Disaster Recovery Add-on (1 year)
Bản quyền phần mềm Acronis Disaster Recovery Add-on. Phục hồi các tai nạn dựa trên đám mây dễ dàng.

Giá: 1,462.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Acronis Cloud Storage (1 year)
Bản quyền phần mềm Acronis Cloud Storage (trước đây là Acronis Backup to Cloud). Bổ trợ đăng ký sao lưu đám mây an toàn ngoại vi để bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy và phục hồi các tai nạn.

Giá: 358.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top snapdeploy 3PCs.gif
Xem chi tiết ››
  
Acronis Snap Deploy® 3 for PCs (Phần mềm tái cấu trúc máy tính để tăng hiệu suất và bảo vệ dữ liệu)
Complete system deployment solution using disk imaging technology. Phần mềm tái cấu trúc máy tính để tăng hiệu suất và bảo vệ dữ liệu

Giá: 20.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top sql SQL.gif
Xem chi tiết ››
  
Acronis® Recovery™ for MS SQL Server (Phần mềm sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu SQL máy chủ SQL)
Fast and reliable disaster recovery solution to protect your SQL database. Bản quyền phần mềm Acronis® Recovery™ for MS SQL Server - Phần mềm sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu SQL máy chủ SQL

Giá: 499.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top atisbe workstation.gif
Xem chi tiết ››
  
Acronis® True Image Echo™ Workstation (Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu máy trạm/máy con)
Comprehensive system and data protection solution for networked desktop PCs and laptops với Bản quyền phần mềm Acronis® True Image Echo™ Workstation - Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu máy trạm/máy con

Giá: 79.99$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png Aspose_dark.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg QUADRIC SOFTWARE logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang