Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Geo-Slope

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


box-seep.jpg
Xem chi tiết ››
  
SEEP/W 2007 Groundwater Seepage Analysis
SEEP/W is a finite element software product for analyzing groundwater seepage and excess pore-water pressure dissipation problems within porous materials such as soil and rock. Its comprehensive... [chi tiết]

Giá thị trường: 5,300.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 4,720.00$
Bạn tiết kiệm được: 580.00$(10%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top box-sigma.jpg
Xem chi tiết ››
  
SIGMA/W 2007 Stress and Deformation Analysis
SIGMA/W is a finite element software product that can be used to perform stress and deformation analyses of earth structures. Its comprehensive formulation makes it possible to analyze both simple and... [chi tiết]

Giá thị trường: 5,300.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 4,720.00$
Bạn tiết kiệm được: 580.00$(10%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top box-slope.jpg
Xem chi tiết ››
  
SLOPE/W 2007 Slope Stability Analysis
SLOPE/W is the leading slope stability software product for computing the factor of safety of earth and rock slopes. With SLOPE/W, you can analyze both simple and complex problems for a variety of slip... [chi tiết]

Giá thị trường: 5,300.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 4,720.00$
Bạn tiết kiệm được: 580.00$(10%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg QUADRIC SOFTWARE logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang