Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Linguatec
Linguatec - Bản quyền phần mềm Linguatec

linguatec.gif     

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


Automatic Translation.jpg
Xem chi tiết ››
  
Automatic Translation
Automatic Translation - Bản quyền phần mềm Automatic Translation

Giá thị trường: 86.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 77.00$
Bạn tiết kiệm được: 9.00$(10%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top Mobile Translation.jpg
Xem chi tiết ››
  
Mobile Translation
Mobile Translation - Bản quyền phần mềm Mobile Translation

Giá thị trường: 86.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 77.00$
Bạn tiết kiệm được: 9.00$(10%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 15.jpg
Xem chi tiết ››
  
Personal Translator 14 Advanced
Personal Translator 14 Advanced is an indispensable tool for swift and reliable translations. Whether web pages or e-mails – Personal Translator is an unfailing and easy-to-use translation... [chi tiết]

Giá thị trường: 86.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 77.00$
Bạn tiết kiệm được: 9.00$(10%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 17.jpg
Xem chi tiết ››
  
Personal Translator 14 Net

Translating in the company network

Personal Translator Net provides its users with access to the award-winning translation technology of Personal Translator 14 Professional in the... [chi tiết]

Giá thị trường: 86.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 77.00$
Bạn tiết kiệm được: 9.00$(10%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 16.jpg
Xem chi tiết ››
  
Personal Translator 14 Professional

Personal Translator 14 Professional is an indispensable tool for swift and impressive translations. 88 of the top 100 companies in Germany are successfully using the Personal Translator and... [chi tiết]

Giá thị trường: 86.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 77.00$
Bạn tiết kiệm được: 9.00$(10%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 14.jpg
Xem chi tiết ››
  
Personal Translator 14 Standard

Personal Translator 14 Standard is an indispensable tool for swift and simple translations.


The benefits at a glance:
 • Easy:... [chi tiết]

  Giá thị trường: 86.00$
  GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 77.00$
  Bạn tiết kiệm được: 9.00$(10%)

  [Bản quyền điện tử]
   Cho vào giỏ hàng 
     

  
Top Voice Output.jpg
Xem chi tiết ››
  
Voice Output
Voice Output - Bản quyền phần mềm Voice Output

Giá thị trường: 86.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 77.00$
Bạn tiết kiệm được: 9.00$(10%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 13.jpg
Xem chi tiết ››
  
Voice Pro 12 Premium
You talk, your PC types! In cooperation with Microsoft, Linguatec developed the new version of its speech recognition solution. Write, format, navigate or search for information?... [chi tiết]

Giá thị trường: 86.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 77.00$
Bạn tiết kiệm được: 9.00$(10%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 12.jpg
Xem chi tiết ››
  
Voice Pro 12 Standard
You talk, your PC types! In cooperation with Microsoft, Linguatec developed the new version of its speech recognition solution. Write, format, navigate or search for information?... [chi tiết]

Giá thị trường: 86.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 77.00$
Bạn tiết kiệm được: 9.00$(10%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 12.png
Xem chi tiết ››
  
Voice Pro Enterprise
Voice Pro Enterprise - Bản quyền phần mềm Voice Pro Enterprise

Giá thị trường: 86.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 77.00$
Bạn tiết kiệm được: 9.00$(10%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg QUADRIC SOFTWARE logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang