Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          XLSReadWriteII 4
How can XLSReadWriteII help you?
  • Native access to Excel files. The user doesn't need to have Excel, or any other software installed.
  • XLSReadWriteII works as an invisible Excel workbook. All cell values are always accessible.
  • Stability. One of the major goals with XLSReadWriteII was to create a product that won't corrupt the Excel files and won't alter any data in the file.
  • XLSReadWriteII is easy to use. With the formatting interface,  you can format cells through a cell object.
  • Fast and efficient support when you have any questions.
  • No runtime fees for the component.
  • Full source code included.
  • We released the first version of XLSReadWrite in 1998. At that time it was the only component that could read and write Excel 97+ files. We are commited to have the leading Excel solution for Delphi in the future as well.

XLSRWII_logo.gif     

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


a1.png
Xem chi tiết ››
  
Axolot AXWReports (Single license)
Bản quyền phần mềm AXWReports. Thành phần trình tạo báo cáo cho phép bạn tạo báo cáo từ các tệp mẫu MS Word. Có sẵn cho VCL và Firemonkey.

Giá: 431.40$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Axolot AXWWriter (Single license)
Bản quyền phần mềm Axolot AXWWriter. Thành phần xử lý văn bản, được thiết kế để tương thích với MS Word. Sử dụng DOCX dưới dạng định dạng tệp.

Giá: 723.50$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Axolot DOCXReadWrite (Single license)
Bản quyền phần mềm Axolot DOCXReadWrite. Là thành phần Delphi bản địa để đọc, viết và chỉnh sửa các tệp DOC Word DOCX. Dễ dàng truy cập các tập tin MS Word DOCX. Có sẵn cho VCL và Firemonkey.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Axolot XLSReadWriteII (Single license)
Bản quyền phần mềm Axolot XLSReadWriteII. Một giải pháp hoàn chỉnh để làm việc với các tệp MS Excel. Dễ dàng truy cập vào các tệp MS Excel XLS và XLSX.

Giá: 431.30$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Axolot XLSSpreadSheet (Single license)
Bản quyền phần mềm Axolot XLSSpreadSheet. Thành phần tương thích với Excel cho phép bạn xem, chỉnh sửa, tính toán và in các tệp Excel. Xem và chỉnh sửa các tệp Excel trong ứng dụng của bạn

Giá: 723.70$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png download (1).png Avira_Logo (2).jpg tải xuống.png for_blog_logo.png esko-logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg lrn-share-site-ms-logo.png logo.png progesoft_logo.jpg Capture.jpg soti.jpg Symantec-Logo.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg websense-logo.png

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang