Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Home   |   About Us   |   Contact Us   |   Site map

    Search:          
Advanced search 
   Cart is empty
    
· View cart      · Checkout
           
Home    Cataloge    My Account    View cart      
  
   

        
          Minitab 15

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát triển ở Đại học Pennsylvania bởi Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr. và Brian L. Joiner năm 1972. Minitab là phiên bản thu gọn của phần mềm OMNITAB, phần mềm phân tích thống kê của NIST.

Từ thành công của phần mềm này, những người phát triển phần mềm đã sáng lập ra công ty Minitab Inc. vào năm 1983. Công ty này đặt trụ sở chính tại đại học Pennsylvania, có chi nhánh tại Coventry, Anh (Minitab Ltd.), Paris, Pháp (Minitab SARL) và Sydney, Úc (Minitab Pty.), đồng thời duy trì mạng lưới bán lẻ và văn phòng đại diện tại các nước khác.

Ngày nay, Minitab được sử dụng khi áp dụng hệ thống 6 sigma và các phương pháp cải tiến quá trình khác sử dụng các công cụ thống kê. Theo số liệu của công ty, Minitab được sử dụng tại hơn 4.000 trường đại học và cao đẳng trên thế giới và là phần mềm hàng đầu ứng dụng trong việc giảng dạy.

minitab.jpg     

Sort by:    product     Price     Standaard


mss16_icon_90x90.jpg
View details ››
  
phần mềm thống kê ứng dụng Minitab 15

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát... [more]

Price: 1,674.00$

[Electronic/Download version]
 Add to cart 
   

  
top qt_icon_90x90.jpg
View details ››
  
phần mềm thống kê ứng dụng Minitab 15 [CLONE]

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát... [more]

Price: 360.00$

[Electronic/Download version]
 Add to cart 
   

  
top Minitab14Handbook_100x125.gif
View details ››
  
phần mềm thống kê ứng dụng Minitab 15 [CLONE] [CLONE] [CLONE]

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát... [more]

Price: 102.00$

[Electronic/Download version]
 Add to cart 
   

  
top qc_icon_90x90.jpg
View details ››
  
phần mềm thống kê ứng dụng Minitab 15 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được phát... [more]

Price: 1,194.00$

[Electronic/Download version]
 Add to cart 
   

  
top 
lansweeper-logo.png Nuance.jpg avira icon.png acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Home   |   About Us  |   Contact Us  |   Site map