Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Power Admin LLC
Bản quyền phần mềm Power Admin LLC

logo.gif     

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


logo_product_filesight.png
Xem chi tiết ››
  
PA File Sight (Lite License_Monitor 1 server)
PA File Sight là một phần mềm giám sát tệp sẽ giúp bạn xác định ai đang đọc và ghi vào các tệp quan trọng. Nó có thể cho bạn biết khi nào một tệp hoặc... [chi tiết]

Giá: 218.90$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top logo_product_filesight.png
Xem chi tiết ››
  
PA File Sight (Pro Enterprise License_Unlimited use within the Enterprise)
PA File Sight là một phần mềm giám sát tệp sẽ giúp bạn xác định ai đang đọc và ghi vào các tệp quan trọng. Nó có thể cho bạn biết khi nào một tệp hoặc... [chi tiết]

Giá: 9,898.90$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top logo_product_filesight.png
Xem chi tiết ››
  
PA File Sight (Pro License_Monitor 1 server)
PA File Sight là một phần mềm giám sát tệp sẽ giúp bạn xác định ai đang đọc và ghi vào các tệp quan trọng. Nó có thể cho bạn biết khi nào một tệp hoặc... [chi tiết]

Giá: 438.90$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top logo_product_filesight.png
Xem chi tiết ››
  
PA File Sight (Pro Site License_Unlimited usage at a Site1)
PA File Sight là một phần mềm giám sát tệp sẽ giúp bạn xác định ai đang đọc và ghi vào các tệp quan trọng. Nó có thể cho bạn biết khi nào một tệp hoặc... [chi tiết]

Giá: 2,748.90$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top logo_product_servermonitor.png
Xem chi tiết ››
  
PA Server Monitor (Pro License - Monitor 1 server)

Giá: 108.90$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top logo_product_storagemonitor.png
Xem chi tiết ››
  
PA Storage Monitor (Pro License _ Monitor 1 server)

Giá: 108.90$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top logo_product_watchdisk.png
Xem chi tiết ››
  
PA Watch Disk ( Administrator License _ One network admin 2 )

Giá: 108.90$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top logo_product_watchdisk.png
Xem chi tiết ››
  
PA Watch Disk ( Enterprise License _ Unlimited usage within the Enterprise )

Giá: 1,758.90$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top logo_product_watchdisk.png
Xem chi tiết ››
  
PA Watch Disk ( Site License _ Unlimited usage at a Site 1 )

Giá: 548.90$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang