Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Antamedia
Antamedia

    

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


antamedia.jpg
Xem chi tiết ››
  
Antamedia HotSpot Lite Edition (20 Concurrent Users)
Control download, upload and bandwidth quota

Giá thị trường: 219.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 199.00$
Bạn tiết kiệm được: 20.00$(9%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 



antamedia.jpg
Xem chi tiết ››
  
Antamedia HotSpot Premium Edition (Unlimited Concurrent Users)
Control download, upload and bandwidth quota,Get real-time statistics and usage reports, URL filtering & tracking. Collect customer data

Giá thị trường: 659.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 599.00$
Bạn tiết kiệm được: 60.00$(9%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 



antamedia.jpg
Xem chi tiết ››
  
Antamedia HotSpot Standard Edition (Unlimited Concurrent Users)
Control download, upload and bandwidth quota, Get real-time statistics and usage reports

Giá thị trường: 439.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 399.00$
Bạn tiết kiệm được: 40.00$(9%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 



antamedia.jpg
Xem chi tiết ››
  
Bandwidth Manager - Lite edition - 20 user
Bandwidth Manager: Control download, upload and bandwidth quota, Number of maximum simultaneous users: 20

Giá thị trường: 119.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 99.00$
Bạn tiết kiệm được: 20.00$(16%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 



antamedia.jpg
Xem chi tiết ››
  
Kiosk Software Lite Edition
Kiosk Software Lite Edition , Lock down your kiosk or public computer, Secure Browser with theme customizations,

Giá thị trường: 79.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 69.00$
Bạn tiết kiệm được: 10.00$(12%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 



antamedia.jpg
Xem chi tiết ››
  
Kiosk Software Premium Edition
Kiosk Software Premium Edition , Lock down your kiosk or public computer, Secure Browser with theme customizations, Customers sign-in to any kiosk with personal account, Collect money using credit cards, bills, coins

Giá thị trường: 229.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 199.00$
Bạn tiết kiệm được: 30.00$(13%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 



antamedia.jpg
Xem chi tiết ››
  
Kiosk Software Standard Edition
Lock down your kiosk or public computer, Secure Browser with theme customizations, Customers sign-in to any kiosk with personal account

Giá thị trường: 149.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 129.00$
Bạn tiết kiệm được: 20.00$(13%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 



antamedia.jpg
Xem chi tiết ››
  
POS Software – Point of Sale - Lite edition
POS Software – Point of Sale - Lite edition, Easy-to-use point of sale and inventory control system help you track all your sales, customers, vendors, purchase orders, and get real-time reports and statistics.

Giá thị trường: 59.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 49.00$
Bạn tiết kiệm được: 10.00$(16%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 




acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang