Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Genie9 Corporation

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


a1.png
Xem chi tiết ››
  
Genie Backup Manager Home 9.0
Bản quyền phần mềm Genie Backup Manager Home 9.0. Giải pháp sao lưu toàn diện cho người dùng gia đình.

Giá: 47.94$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Genie Backup Manager Professional 9.0
Bản quyền phần mềm Genie Backup Manager Professional 9.0. Giải thưởng dự phòng và giải pháp khắc phục thảm họa cho các chuyên gia.

Giá: 83.94$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Genie Backup Manager Server 9.0 (full)
Bản quyền phần mềm Genie Backup Manager Server 9.0 (full). Sao lưu Windows Servers, cơ sở dữ liệu Microsoft SQL và Exchange Servers

Giá: 600.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Genie Backup Manager Server 9.0 (Standalone)
Bản quyền phần mềm Genie Backup Manager Server 9.0 (Standalone). Sao lưu máy chủ Windows, cơ sở dữ liệu Microsoft SQL và Exchange Servers,

Giá: 300.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.gif
Xem chi tiết ››
  
Genie Timeline Home 10
Bản quyền phần mềm Genie Timeline Home 10. Bảo vệ dễ dàng cho tất cả các tập tin của bạn.

Giá: 47.94$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.gif
Xem chi tiết ››
  
Genie Timeline Professional 10
Bản quyền phần mềm Genie Timeline Professional 10. Sao lưu thời gian thực. Phục hồi thảm họa.Thiết lập một lần, bảo vệ trọn đời.

Giá: 71.94$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.gif
Xem chi tiết ››
  
Genie Timeline Server 10
Bản quyền phần mềm Genie Timeline Server 10. Bảo vệ liền mạch cho các máy chủ tệp của bạn.

Giá: 300.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png download (1).png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang