Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Yenka

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Physics ( Site Licence )
Yenka Physics is a powerful but easy-to-use simulator, which lets you learning by experimenting in a colourful , accurate environment.

Giá: 1,200.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Physics ( Teacher Licence )
Yenka Physics is a powerful but easy-to-use simulator, which lets you learning by experimenting in a colourful , accurate environment.

Giá: 360.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Programming ( Site Licence )
Yenka Programming is a new, exciting way to introduce computer programming. It lets you use simple flowcharts to control either human characters or on-screen animations.

Giá: 900.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Programming ( Teacher Licence )
Yenka Programming is a new, exciting way to introduce computer programming. It lets you use simple flowcharts to control either human characters or on-screen animations.

Giá: 270.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Science ( Site Licence )

Giá: 1,800.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Science ( Teacher Licence )

Giá: 540.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Technology ( Site Licence )
Yenka Technology is a powerful, but easy-to-use, simulator for systems and control.

Giá: 1,200.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Technology ( Teacher Licence )
Yenka Technology is a powerful, but easy-to-use, simulator for systems and control.

Giá: 360.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang