Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          NDepend

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Build Machine Edition - 1 to 2 seat)
NDepend is a Visual Studio tool to manage complex .NET code and achieve high Code Quality.

Giá: 715.20$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Build Machine Edition - 11 to 20 seat)
NDepend is a Visual Studio tool to manage complex .NET code and achieve high Code Quality.

Giá: 586.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Build Machine Edition - 3 to 5 seat)
NDepend is a Visual Studio tool to manage complex .NET code and achieve high Code Quality.

Giá: 667.20$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Build Machine Edition - 6 to 10 seat)
NDepend is a Visual Studio tool to manage complex .NET code and achieve high Code Quality.

Giá: 619.20$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Build Machine Edition - More than 20 seat)
NDepend is a Visual Studio tool to manage complex .NET code and achieve high Code Quality.

Giá: 571.20$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Developer Edition - 1 to 2 seat)
NDepend is a Visual Studio tool to manage complex .NET code and achieve high Code Quality.

Giá: 475.20$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Developer Edition - 11 to 20 seat)
NDepend is a Visual Studio tool to manage complex .NET code and achieve high Code Quality.

Giá: 396.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Developer Edition - 3 to 5 seat)
NDepend is a Visual Studio tool to manage complex .NET code and achieve high Code Quality.

Giá: 444.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Developer Edition - 6 to 10 seat)
NDepend is a Visual Studio tool to manage complex .NET code and achieve high Code Quality.

Giá: 411.60$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Developer Edition - More than 20 seat)
NDepend is a Visual Studio tool to manage complex .NET code and achieve high Code Quality.

Giá: 380.40$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg QUADRIC SOFTWARE logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang