Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          ReSharper
ReSharper

    

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


resharper.jpg
Xem chi tiết ››
  
ReSharper (C# Edition - Commercial license)
ReSharper is a renowned productivity tool that makes Microsoft Visual Studio a much better IDE. Thousands of .NET developers worldwide wonder how they've ever lived without ReSharper's code inspections, automated refactorings, blazing fast navigation, and coding assistance.

Giá: 298.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top resharper.jpg
Xem chi tiết ››
  
ReSharper (C# Edition - Personal license)
ReSharper is a renowned productivity tool that makes Microsoft Visual Studio a much better IDE. Thousands of .NET developers worldwide wonder how they've ever lived without ReSharper's code inspections, automated refactorings, blazing fast navigation, and coding assistance.

Giá: 178.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top resharper.jpg
Xem chi tiết ››
  
ReSharper (Full Edition - Academic license)
ReSharper is a renowned productivity tool that makes Microsoft Visual Studio a much better IDE. Thousands of .NET developers worldwide wonder how they've ever lived without ReSharper's code inspections, automated refactorings, blazing fast navigation, and coding assistance.

Giá: 58.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top resharper.jpg
Xem chi tiết ››
  
ReSharper (Full Edition - Commercial license)
ReSharper is a renowned productivity tool that makes Microsoft Visual Studio a much better IDE. Thousands of .NET developers worldwide wonder how they've ever lived without ReSharper's code inspections, automated refactorings, blazing fast navigation, and coding assistance.

Giá: 418.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top resharper.jpg
Xem chi tiết ››
  
ReSharper (Full Edition - Personal license)
ReSharper is a renowned productivity tool that makes Microsoft Visual Studio a much better IDE. Thousands of .NET developers worldwide wonder how they've ever lived without ReSharper's code inspections, automated refactorings, blazing fast navigation, and coding assistance.

Giá: 238.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top resharper.jpg
Xem chi tiết ››
  
ReSharper (Visual Basic .NET Edition - Commercial license)
ReSharper is a renowned productivity tool that makes Microsoft Visual Studio a much better IDE. Thousands of .NET developers worldwide wonder how they've ever lived without ReSharper's code inspections, automated refactorings, blazing fast navigation, and coding assistance.

Giá: 298.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top resharper.jpg
Xem chi tiết ››
  
ReSharper (Visual Basic .NET Edition - Personal license)
ReSharper is a renowned productivity tool that makes Microsoft Visual Studio a much better IDE. Thousands of .NET developers worldwide wonder how they've ever lived without ReSharper's code inspections, automated refactorings, blazing fast navigation, and coding assistance.

Giá: 178.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg QUADRIC SOFTWARE logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang