Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Microsoft
Office 2003. Bản quyền phần mềm Office standard, Professional

     · OfficeCalendar PRICING

Trang :    1   2     Dãy :

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


exchange.png
Xem chi tiết ››
  
Exchange Online

Xem chi tiết ››

  
Microsoft Office Visio Standard 2013
Phiên bản dạng Box có đĩa cài đặt dành cho 1 máy tính.

Giá: 29.99$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top en-US-Office-Mod-E-Business-Is-Better-Office16-356-desktop.png
Xem chi tiết ››
  
Office 365
Office 365. "Office 365" là các gói đăng ký tích hợp quyền truy nhập vào các ứng dụng Office và các dịch vụ năng suất khác được hỗ trợ qua Internet (dịch vụ đám mây).

[Hãy gọi: 08-22443013]

  
Top office 365.jpg
Xem chi tiết ››
  
Office 365 Business ( 1 tháng )
Office 365 Business có các công cụ cơ bản (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access ) và tích hợp dịch vụ OneDrive (cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu online ).

Giá: 8.25$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top office 365.jpg
Xem chi tiết ››
  
Office 365 Business Essentials ( 1 tháng )
Office 365 Business Essentials không có các công cụ cơ bản (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access ) mà chỉ tích hợp dịch vụ OneDrive (cho phép người dùng lưu trữ... [chi tiết]

Giá: 5.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top office 365.jpg
Xem chi tiết ››
  
Office 365 Business Premium ( 1 tháng )
Office 365 Business Premium có các công cụ cơ bản (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access ) và tích hợp dịch vụ OneDrive (cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu online ), Exchange, SharePoint, Skype for business, Microsoft Teams.

Giá: 12.50$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top office 365.jpg
Xem chi tiết ››
  
Office 365 Home (1 năm sử dụng)
Office 365 Home có các công cụ cơ bản dành cho người dùng gia đình (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access ) và tích hợp dịch vụ OneDrive (cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu online ), Skype.

Giá: 79.99$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top office 365.jpg
Xem chi tiết ››
  
Office 365 Home and Student 2016 for PC ( sử dụng trọn đời )
Office 365 Personal có các công cụ cơ bản dành cho người dùng gia đình (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access ) và tích hợp dịch vụ OneDrive (cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu online ), Skype.

Giá: 119.99$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top office 365.jpg
Xem chi tiết ››
  
Office 365 Personal (1 năm sử dụng)
Office 365 Personal có các công cụ cơ bản dành cho người dùng gia đình (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access ) và tích hợp dịch vụ OneDrive (cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu online ), Skype.

Giá: 59.99$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 7.jpg
Xem chi tiết ››
  
Office 365 University
Phiên bản dạng Box có đĩa cài đặt dành cho 1 máy tính.

Giá: 79.99$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 

Trang :    1   2     Dãy :
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg QUADRIC SOFTWARE logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang