Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Uranium Backup

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


tải xuống.png
Xem chi tiết ››
  
Supremo Businesss - 1 Year
Supremo là một phần mềm đơn giản và rẻ tiền để điều khiển, truy cập và hỗ trợ máy tính từ xa.

Giá: 245.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top tải xuống.png
Xem chi tiết ››
  
Supremo Solo - 1 Year
Supremo là một phần mềm đơn giản và rẻ tiền để điều khiển, truy cập và hỗ trợ máy tính từ xa.

Giá: 145.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top dvdcase_gold.png
Xem chi tiết ››
  
Uranium Backup Gold
Uranium Backup là một phần mềm sao lưu mạnh mẽ, dễ sử dụng và không tốn kém cho Windows.

Giá: 395.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top dvdcase_tape.png
Xem chi tiết ››
  
Uranium Backup Pro DB
Uranium Backup là một phần mềm sao lưu mạnh mẽ, dễ sử dụng và không tốn kém cho Windows.

Giá: 210.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top dvdcase_shadow.png
Xem chi tiết ››
  
Uranium Backup Pro Shadow
Uranium Backup là một phần mềm sao lưu mạnh mẽ, dễ sử dụng và không tốn kém cho Windows.

Giá: 210.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top dvdcase_tape.png
Xem chi tiết ››
  
Uranium Backup Pro Tape
Uranium Backup là một phần mềm sao lưu mạnh mẽ, dễ sử dụng và không tốn kém cho Windows.

Giá: 210.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top dvdcase_virtual.png
Xem chi tiết ››
  
Uranium Backup Pro Virtual
Uranium Backup là một phần mềm sao lưu mạnh mẽ, dễ sử dụng và không tốn kém cho Windows.

Giá: 320.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 3456_nanosystems-product-3.jpg
Xem chi tiết ››
  
USilio Premium
USilio is the IT Management Console for Uranium Backup and Supremo you were waiting for. A powerful console that allows to group and organize the Uranium Backup clients, monitor the backup sets,... [chi tiết]

Giá: 300.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg QUADRIC SOFTWARE logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang