Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Inflectra

Trang :    1   2     Dãy :

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


KronoDeskLogo.gif
Xem chi tiết ››
  
KronoDesk (3 User) (Cloud subscription)
KronoDesk là một giải pháp hỗ trợ khách hàng dựa trên đám mây, cung cấp dịch vụ bán vé, diễn đàn hỗ trợ khách hàng và cơ sở kiến thức trực tuyến trong... [chi tiết]

Giá: 906.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top KronoDeskLogo.gif
Xem chi tiết ››
  
KronoDesk (3 User) (download subscription)
KronoDesk là một giải pháp hỗ trợ khách hàng dựa trên đám mây, cung cấp dịch vụ bán vé, diễn đàn hỗ trợ khách hàng và cơ sở kiến thức trực tuyến trong... [chi tiết]

Giá: 480.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Rapise (Single User) (Cloud subscription)
Automate Everything
Rapise helps you test it all: web, mobile, desktop, & APIs. Rapise doesn’t just test, it understands. And it will help you manage tests spanning multiple technologies at... [chi tiết]

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Rapise (Single User) (Download subscription)
Automate Everything
Rapise helps you test it all: web, mobile, desktop, & APIs. Rapise doesn’t just test, it understands. And it will help you manage tests spanning multiple technologies at... [chi tiết]

Giá: 1,920.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
RemoteLaunch (Single User) (Download subscription)
Extend your SpiraTest installation with support for automated regression testing. Our RemoteLaunch application will connect to your automated testing tools and allow SpiraTest to orchestrate your testing activities, both manual and automated in one place.

Giá: 240.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Spira Plan (3 User) (download subscription)
Plan It All
Need to plan and manage your projects and programs? SpiraPlan helps you set goals and execute on them with real-time, cross-project reporting. When you need to deliver on-time and... [chi tiết]

Giá: 3,240.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Spira Plan (3 User/monthly ) (cloud subscription)
Plan It All
Need to plan and manage your projects and programs? SpiraPlan helps you set goals and execute on them with real-time, cross-project reporting. When you need to deliver on-time and... [chi tiết]

Giá: 127.20$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Spira Team (3 User) (download subscription)
Manage It All
Need to manage your entire project lifecycle? From requirements and test cases, to tasks and code - SpiraTeam has you covered. Powerful, straightforward, and flexible, SpiraTeam... [chi tiết]

Giá: 2,400.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Spira Team (3 User/monthly) (Cloud subscription)
Manage It All
Need to manage your entire project lifecycle? From requirements and test cases, to tasks and code - SpiraTeam has you covered. Powerful, straightforward, and flexible, SpiraTeam... [chi tiết]

Giá: 108.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Spira Test (3 User ) (download subscription)
Trace It All
Need to manage requirements, defects, and test cases with full traceability and real time reporting? SpiraTest has you covered. Powerful, straightforward, and flexible, SpiraTest... [chi tiết]

Giá: 1,680.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 

Trang :    1   2     Dãy :
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png download (1).png Avira_Logo (2).jpg tải xuống.png for_blog_logo.png esko-logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg lrn-share-site-ms-logo.png logo.png progesoft_logo.jpg Capture.jpg soti.jpg Symantec-Logo.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg websense-logo.png

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang