Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          22. WebDrive
Sử dụng các giao thức FTP, FTPS, SFTP và WebDAV mở để truy cập các máy chủ tệp từ xa.

download.jpg     

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


download.jpg
Xem chi tiết ››
  
WebDrive - 10 Seat License
WebDrive là một tiện ích ánh xạ ổ đĩa sử dụng các giao thức FTP, FTPS, SFTP và WebDAV mở để truy cập các máy chủ tệp từ xa và các giao thức dành riêng cho... [chi tiết]

Giá: 494.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top download.jpg
Xem chi tiết ››
  
WebDrive - 100 Seat License
WebDrive là một tiện ích ánh xạ ổ đĩa sử dụng các giao thức FTP, FTPS, SFTP và WebDAV mở để truy cập các máy chủ tệp từ xa và các giao thức dành riêng cho... [chi tiết]

Giá: 2,535.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top download.jpg
Xem chi tiết ››
  
WebDrive - 50 Seat License
WebDrive là một tiện ích ánh xạ ổ đĩa sử dụng các giao thức FTP, FTPS, SFTP và WebDAV mở để truy cập các máy chủ tệp từ xa và các giao thức dành riêng cho... [chi tiết]

Giá: 1,690.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top download.jpg
Xem chi tiết ››
  
WebDrive - Single Seat License
WebDrive là một tiện ích ánh xạ ổ đĩa sử dụng các giao thức FTP, FTPS, SFTP và WebDAV mở để truy cập các máy chủ tệp từ xa và các giao thức dành riêng cho... [chi tiết]

Giá: 52.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png download (1).png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png esko-logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg lrn-share-site-ms-logo.png logo.png progesoft_logo.jpg Capture.jpg soti.jpg Symantec-Logo.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg websense-logo.png

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang