Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Phát triển phần mềm
Phần mềm phát triển ứng dụng và web :

Product_375l.jpg      · Microsoft
· Oracle
· IBM
· Borland
· DotNetMagic
· Emurasoft
· Micro Focus
· Whole Tomato Software
· XLSReadWriteII 4
· Embarcadero® All-Access™
· PaloAlto Software
· Mono
· Cppdepend
· NDepend
· ReSharper
· dotCover
· Inflectra
· Busitech
· IDA

Trang :    1   2     Dãy :

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


Untitled.jpg
Xem chi tiết ››
  
Cppdepend Build Machine Edition ( 1 to 2 license)

Giá: 814.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top Untitled.jpg
Xem chi tiết ››
  
Cppdepend Build Machine Edition ( 3 to 5 license)

Giá: 716.40$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top Untitled.jpg
Xem chi tiết ››
  
Cppdepend Build Machine Edition ( 6 to 10 license)

Giá: 651.60$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top Untitled.jpg
Xem chi tiết ››
  
Cppdepend Developer Edition ( 1 to 2 license)

Giá: 505.20$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top Untitled.jpg
Xem chi tiết ››
  
Cppdepend Developer Edition ( 11 to 20 license)

Giá: 421.20$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top Untitled.jpg
Xem chi tiết ››
  
Cppdepend Developer Edition ( More than 20 license)

Giá: 404.40$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top Untitled.jpg
Xem chi tiết ››
  
Cppdepend Developer Edition (3 to 5 license)

Giá: 471.60$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top Untitled.jpg
Xem chi tiết ››
  
Cppdepend Developer Edition (6 to 10 license)

Giá: 438.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top logo.png
Xem chi tiết ››
  
Tableau Creator
Phần mềm hiện thị dữ liệu, phân tích dữ liệu

Giá: 1,010.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top logo.png
Xem chi tiết ››
  
Tableau Explorer
Phần mềm hiện thị dữ liệu, phân tích dữ liệu

Giá: 510.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 

Trang :    1   2     Dãy :
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg QUADRIC SOFTWARE logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang