Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          GFi

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


GFI.jpg
Xem chi tiết ››
  
GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP 14, 5 users
Mã SP: FAX5

GFI FAXmaker for Exchange is a native fax connector for Microsoft Exchange Server. This seamless integration allows users to send and receive faxes and SMS messages* directly from Microsoft Outlook,... [chi tiết]

Giá thị trường: 599.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 563.00$
Bạn tiết kiệm được: 36.00$(6%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top GFI.jpg
Xem chi tiết ››
  
GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP V14, 100 users
Mã SP: FAX100

GFI FAXmaker for Exchange is a native fax connector for Microsoft Exchange Server. This seamless integration allows users to send and receive faxes and SMS messages* directly from Microsoft Outlook,... [chi tiết]

Giá: 2,550.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top GFI.jpg
Xem chi tiết ››
  
GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP V14, 25 users
Mã SP: FAX25

GFI FAXmaker for Exchange is a native fax connector for Microsoft Exchange Server. This seamless integration allows users to send and receive faxes and SMS messages* directly from Microsoft Outlook,... [chi tiết]

Giá thị trường: 1,199.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 1,142.00$
Bạn tiết kiệm được: 57.00$(4%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top GFI.jpg
Xem chi tiết ››
  
GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP V14, 250 users
Mã SP: FAX250

GFI FAXmaker for Exchange is a native fax connector for Microsoft Exchange Server. This seamless integration allows users to send and receive faxes and SMS messages* directly from Microsoft Outlook,... [chi tiết]

Giá thị trường: 4,370.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 4,252.00$
Bạn tiết kiệm được: 118.00$(2%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top GFI.jpg
Xem chi tiết ››
  
GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP V14, 50 users
Mã SP: FAX25

GFI FAXmaker for Exchange is a native fax connector for Microsoft Exchange Server. This seamless integration allows users to send and receive faxes and SMS messages* directly from Microsoft Outlook,... [chi tiết]

Giá thị trường: 1,899.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 1,815.00$
Bạn tiết kiệm được: 84.00$(4%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top GFI.jpg
Xem chi tiết ››
  
GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP V14, 500 users
Mã SP: FAX500

GFI FAXmaker for Exchange is a native fax connector for Microsoft Exchange Server. This seamless integration allows users to send and receive faxes and SMS messages* directly from Microsoft Outlook,... [chi tiết]

Giá thị trường: 5,320.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 5,112.00$
Bạn tiết kiệm được: 208.00$(3%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top GFI.jpg
Xem chi tiết ››
  
GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP V14, 75 users
Mã SP: FAX75

GFI FAXmaker for Exchange is a native fax connector for Microsoft Exchange Server. This seamless integration allows users to send and receive faxes and SMS messages* directly from Microsoft Outlook,... [chi tiết]

Giá thị trường: 2,250.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 2,183.00$
Bạn tiết kiệm được: 67.00$(2%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top GFI.jpg
Xem chi tiết ››
  
GFI FAXmaker for MS Exchange/SMTP V14, Unlimited users
Mã SP: FAXUNL

GFI FAXmaker for Exchange is a native fax connector for Microsoft Exchange Server. This seamless integration allows users to send and receive faxes and SMS messages* directly from Microsoft Outlook,... [chi tiết]

Giá thị trường: 7,500.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 7,200.00$
Bạn tiết kiệm được: 300.00$(4%)

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
lansweeper-logo.png Nuance.jpg ABBYY_logo.jpg absolutelogo-retina.png acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg aidecad.gif Alt-N_logo41-13872.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang