Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          GFi
Các ứng dụng phần mềm trên máy chủ

gfibanner.jpg     

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


ESEC-Box-120-143.png
Xem chi tiết ››
  
GFI EndPointSecurity Plus Edition including 1 year SMA, 150 devices
Mã SP: ESECPLUS-1Y

Bản quyền phần mềm GFI EndPointSecurity Plus Edition including 1 year SMA, 150 devicesLiên hệ với Tri Thức để có giá tốt .... [chi tiết]

Giá: 3,198.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top ESEC-Box-120-143.png
Xem chi tiết ››
  
GFI EndPointSecurity Premium Edition including 1 year SMA, 500 devices
Mã SP: ESECPREM-1Y

Bản quyền phần mềm GFI EndPointSecurity Premium Edition including 1 year SMA, 500 devicesLiên hệ với Tri Thức để có giá... [chi tiết]

Giá: 10,595.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top ESEC-Box-120-143.png
Xem chi tiết ››
  
GFI EndPointSecurity Pro Edition including 1 year SMA, 300 devices
Mã SP: ESECPRO-1Y

Bản quyền phần mềm GFI EndPointSecurity Plus Edition including 1 year SMA, 150 devicesLiên hệ với Tri Thức để có giá tốt .... [chi tiết]

Giá: 6,357.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top ESEC-Box-120-143.png
Xem chi tiết ››
  
GFI EventsManager Plus Edition - including 1 year SMA, 10 nodes Complete and 150 nodes Active Monitoring
Mã SP: ESMPLUS-1Y

Bản quyền phần mềm GFI EventsManager, Event Monitoring, Management and Archiving

Giá: 3,198.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top ESEC-Box-120-143.png
Xem chi tiết ››
  
GFI EventsManager Premium Edition - including 1 year SMA, 150 nodes Complete, 500 nodes Active Monitoring plus 500 devices of GFI EndPointSecurity
Mã SP: ESMPREM-1Y

Bản quyền phần mềm GFI EventsManager, Event Monitoring, Management and Archiving

Giá: 16,867.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top ESEC-Box-120-143.png
Xem chi tiết ››
  
GFI EventsManager Pro Edition - including 1 year SMA, 50 nodes Complete, 300 nodes Active Monitoring plus 300 devices of GFI EndPointSecurity
Mã SP: ESMPRO-1Y

Bản quyền phần mềm GFI EventsManager, Event Monitoring, Management and Archiving

Giá: 7,480.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top GFI.jpg
Xem chi tiết ››
  
GFI LANguard Network Security Scanner V.8 (up to 128 IPs)
Mã SP: LANSS100

Liên hệ với Tri Thức để có giá tốt hơn .Hãy gọi : 08-2443013
 
- Audit your network for security... [chi tiết]

Giá: 750.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top GFI.jpg
Xem chi tiết ››
  
GFI Network Server Monitor V.7 (10 IPs)
Liên hệ với Tri Thức để có giá tốt  .Hãy gọi : 08- 2443013

> Monitor your network and servers for... [chi tiết]

Giá: 495.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang