Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Các sản phẩm của nhà sản xuất
  Minitab Inc

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


mss16_icon_90x90.jpg
Xem chi tiết ››
  
Minitab 17

Minitab là phần mềm thống kê ứng dụng được... [chi tiết]

Giá: 1,674.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top Minitab14Handbook_100x125.gif
Xem chi tiết ››
  
Minitab Handbook, 5th Edition
This text introduces readers to Minitab and is written with an understanding that they may also be learning statistics at the same time. The authors use examples to illustrate how statistical concepts... [chi tiết]

Giá: 102.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top qc_icon_90x90.jpg
Xem chi tiết ››
  
Quality Companion
Quality Companion provides everything you need to manage your Lean Six Sigma and quality improvement projects in one application (minitab)

Giá: 1,194.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top qt_icon_90x90.jpg
Xem chi tiết ››
  
Quality Trainer (1 year)
Learn the statistics you need to improve quality and how to analyze your data with Minitab Statistical Software using this e-learning course.

Giá: 360.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-004.jpg Alt-N_logo41-13872.png Aspose_dark.png avira icon.png avg-logo-152x152.png for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png lansweeper-logo.png lrn-share-site-ms-logo.png Nuance.jpg progesoft_logo.jpg QUADRIC SOFTWARE logo.jpg Symantec-Logo.png upng VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang