Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Bandwidth Splitter for ISA Server 2004/2006 (25 clients)

bandwidth logo.gif
    
Bandwidth Splitter for ISA Server 2004/2006 (25 clients)

Giá thị trường: 345.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 299.00$
Bạn tiết kiệm được: 46.00$(13%)

Số lượng 1 (Bản quyền điện tử)

 Cho vào giỏ hàng 
   
 

Bandwidth Splitter is built into Forefront TMG/ISA Server using web and application filters to control most traffic going through Forefront TMG/ISA Server.

Bandwidth Splitter has power to control:

  • Outgoing web proxy connections (HTTP, HTTPS and FTP)
  • Connections of Firewall clients (all TCP/UDP connections)
  • Connections of SecureNAT clients (all TCP/UDP connections)
  • Connections of published servers
  • Connections established through application filters (the built-in SOCKS4 filter or third-party SOCKS5 filters)
  • Connections of the Scheduled Content Download/Job Scheduler service
  • All routed TCP/UDP connections passed through Forefront TMG/ISA Server (from DMZ servers, etc) (not possible in ISA Server 2000)

          Giới thiệu sản phẩm này cho bạn bè
Tên người nhận:  
Địa chỉ Email người nhận: *
Tên người gửi:  
Địa chỉ Email người gửi:  
Nội dung tin nhắn: *
   
 Gửi 


acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png download (1).png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg lrn-share-site-ms-logo.png logo.png progesoft_logo.jpg Capture.jpg Symantec-Logo.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Sơ đồ trang