TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Các sản phẩm của nhà sản xuất
  Kahoot!
Kahoot!

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


kahootlogo.png
Xem chi tiết ››
  
Kahoot! 360 for Enterprises
Kahoot! là công cụ hỗ trợ dạy học dùng để thiết kế những bài trắc nghiệm trực tuyến và được sử dụng như một Hệ thống lớp học tương tác. Về... [chi tiết]

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top kahootlogo.png
Xem chi tiết ››
  
Kahoot! 360 Presenter
Kahoot! là công cụ hỗ trợ dạy học dùng để thiết kế những bài trắc nghiệm trực tuyến và được sử dụng như một Hệ thống lớp học tương tác. Về... [chi tiết]

Giá: 609.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kahootlogo.png
Xem chi tiết ››
  
Kahoot! 360 Presenter for Teams
Kahoot! là công cụ hỗ trợ dạy học dùng để thiết kế những bài trắc nghiệm trực tuyến và được sử dụng như một Hệ thống lớp học tương tác. Về... [chi tiết]

Giá: 453.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kahootlogo.png
Xem chi tiết ››
  
Kahoot! 360 Pro
Kahoot! là công cụ hỗ trợ dạy học dùng để thiết kế những bài trắc nghiệm trực tuyến và được sử dụng như một Hệ thống lớp học tương tác. Về... [chi tiết]

Giá: 936.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kahootlogo.png
Xem chi tiết ››
  
Kahoot! 360 Pro for Teams
Kahoot! là công cụ hỗ trợ dạy học dùng để thiết kế những bài trắc nghiệm trực tuyến và được sử dụng như một Hệ thống lớp học tương tác. Về... [chi tiết]

Giá: 609.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kahootlogo.png
Xem chi tiết ››
  
Kahoot! 360 Standard
Kahoot! là công cụ hỗ trợ dạy học dùng để thiết kế những bài trắc nghiệm trực tuyến và được sử dụng như một Hệ thống lớp học tương tác. Về... [chi tiết]

Giá: 266.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kahootlogo.png
Xem chi tiết ››
  
Kahoot! 360 Standard for Teams
Kahoot! là công cụ hỗ trợ dạy học dùng để thiết kế những bài trắc nghiệm trực tuyến và được sử dụng như một Hệ thống lớp học tương tác. Về... [chi tiết]

Giá: 219.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kahootlogo.png
Xem chi tiết ››
  
Kahoot! Event Bronze
Toàn bộ sự kiện ảo hoặc trực tiếp của bạn và tối đa hóa mức độ tương tác của khán giả với Kahoot. Tối đa hóa mức độ tương tác bằng cách đánh... [chi tiết]

Giá: 325.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kahootlogo.png
Xem chi tiết ››
  
Kahoot! Pro
Kahoot! là công cụ hỗ trợ dạy học dùng để thiết kế những bài trắc nghiệm trực tuyến và được sử dụng như một Hệ thống lớp học tương tác. Về... [chi tiết]

Giá: 312.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang