TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Các sản phẩm của nhà sản xuất
  Kubotek3D
Kubotek3D phát triển và hỗ trợ phần mềm cho CAD / CAM, tài liệu chất lượng của nhà cung cấp và xem tệp CAD tương thích với tất cả các cơ sở dữ liệu CAD chính.

Trang :    1   2     Dãy :

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


kubotek-3d-logo.jpg
Xem chi tiết ››
  
K-Compare Revision
Phần mềm K-Compare Revision nhanh chóng xác định và ghi lại tất cả sự khác biệt giữa hai mô hình CAD. Ngăn ngừa phế liệu, gia công lại và sự chậm trễ trong... [chi tiết]

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top kubotek-3d-logo.jpg
Xem chi tiết ››
  
K-Compare Validate Limited
Phần mềm K-Compare Validate giảm thiểu thời gian tuân thủ các yêu cầu quy trình DPD / MBD

Giá: 1,390.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kubotek-3d-logo.jpg
Xem chi tiết ››
  
K-Compare Validate Premium
Phần mềm K-Compare Validate giảm thiểu thời gian tuân thủ các yêu cầu quy trình DPD / MBD

Giá: 3,105.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kubotek-3d-logo.jpg
Xem chi tiết ››
  
K-Compare Validate Standard
Phần mềm K-Compare Validate giảm thiểu thời gian tuân thủ các yêu cầu quy trình DPD / MBD

Giá: 2,637.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kubotek-3d-logo.jpg
Xem chi tiết ››
  
K-Display Convert Limited
K-Display Convert là chương trình để mở các tệp 3D từ tất cả các hệ thống MCAD chính và lưu vào các định dạng tiêu chuẩn. Tự kiểm soát cách dữ liệu CAD được chia sẻ.

Giá: 453.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kubotek-3d-logo.jpg
Xem chi tiết ››
  
K-Display Convert Premium
K-Display Convert là chương trình để mở các tệp 3D từ tất cả các hệ thống MCAD chính và lưu vào các định dạng tiêu chuẩn. Tự kiểm soát cách dữ liệu CAD được chia sẻ.

Giá: 1,077.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kubotek-3d-logo.jpg
Xem chi tiết ››
  
K-Display Convert Standard
K-Display Convert là chương trình để mở các tệp 3D từ tất cả các hệ thống MCAD chính và lưu vào các định dạng tiêu chuẩn. Tự kiểm soát cách dữ liệu CAD được chia sẻ.

Giá: 765.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kubotek-3d-logo.jpg
Xem chi tiết ››
  
K-Display View Limited
K-Display View Limited là chương trình và ứng dụng để đọc, điều hướng và đo lường tất cả các định dạng tệp CAD chính trên mọi thiết bị

Giá: 297.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kubotek-3d-logo.jpg
Xem chi tiết ››
  
K-Display View Premium
K-Display View Limited là chương trình và ứng dụng để đọc, điều hướng và đo lường tất cả các định dạng tệp CAD chính trên mọi thiết bị

Giá: 609.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top kubotek-3d-logo.jpg
Xem chi tiết ››
  
K-Display View Standard
K-Display View Limited là chương trình và ứng dụng để đọc, điều hướng và đo lường tất cả các định dạng tệp CAD chính trên mọi thiết bị

Giá: 609.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 

Trang :    1   2     Dãy :
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang