TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Các sản phẩm của nhà sản xuất
  OpenText
Open Text Corporation. Bản quyền phần mềm OpenText

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


OpenText-Logo.png
Xem chi tiết ››
  
OpenText Brava! Desktop CXL
OpenText ™ Brava! ™ Desktop là ứng dụng dựa trên Windows® giúp bạn dễ dàng xem và cộng tác trên hầu hết mọi tệp. Nó loại bỏ nhu cầu cài đặt ứng dụng... [chi tiết]

Giá: 235.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top OpenText-Logo.png
Xem chi tiết ››
  
OpenText Brava! Desktop DX-P
OpenText ™ Brava! ™ Desktop là ứng dụng dựa trên Windows® giúp bạn dễ dàng xem và cộng tác trên hầu hết mọi tệp. Nó loại bỏ nhu cầu cài đặt ứng dụng... [chi tiết]

Giá: 110.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top OpenText-Logo.png
Xem chi tiết ››
  
OpenText Brava! Desktop IXL
OpenText ™ Brava! ™ Desktop là ứng dụng dựa trên Windows® giúp bạn dễ dàng xem và cộng tác trên hầu hết mọi tệp. Nó loại bỏ nhu cầu cài đặt ứng dụng... [chi tiết]

Giá: 552.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top OpenText-Logo.png
Xem chi tiết ››
  
OpenText Brava! Desktop SX
OpenText ™ Brava! ™ Desktop là ứng dụng dựa trên Windows® giúp bạn dễ dàng xem và cộng tác trên hầu hết mọi tệp. Nó loại bỏ nhu cầu cài đặt ứng dụng... [chi tiết]

Giá: 315.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top OpenText-Logo.png
Xem chi tiết ››
  
OpenText Brava! Desktop SXL
OpenText ™ Brava! ™ Desktop là ứng dụng dựa trên Windows® giúp bạn dễ dàng xem và cộng tác trên hầu hết mọi tệp. Nó loại bỏ nhu cầu cài đặt ứng dụng... [chi tiết]

Giá: 475.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top OpenText-Logo.png
Xem chi tiết ››
  
OpenText Brava! Desktop TX
OpenText ™ Brava! ™ Desktop là ứng dụng dựa trên Windows® giúp bạn dễ dàng xem và cộng tác trên hầu hết mọi tệp. Nó loại bỏ nhu cầu cài đặt ứng dụng... [chi tiết]

Giá: 770.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top OpenText-Logo.png
Xem chi tiết ››
  
OpenText Brava! Desktop TXL
OpenText ™ Brava! ™ Desktop là ứng dụng dựa trên Windows® giúp bạn dễ dàng xem và cộng tác trên hầu hết mọi tệp. Nó loại bỏ nhu cầu cài đặt ứng dụng... [chi tiết]

Giá: 185.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top opentext-security-logo.png
Xem chi tiết ››
  
OpenText EnCase Forensic
OpenText ™ EnCase ™ Forensic là một giải pháp đã được tòa án chứng minh để tìm kiếm, giải mã, thu thập và bảo quản dữ liệu pháp y từ nhiều loại thiết... [chi tiết]

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang