TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Các sản phẩm của nhà sản xuất
  Plaxis
Bản quyền phần mềm Plaxis. Plaxis là một chương trình máy tính thực hiện các phân tích phần tử hữu hạn trong lĩnh vực kỹ thuật địa kỹ thuật, bao gồm biến dạng, ổn định và dòng nước. Các thủ tục đầu vào cho phép các cơ sở đầu ra nâng cao cung cấp một bản trình bày chi tiết về kết quả tính toán. https://www.virtuosity.com/

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
PLAXIS 3D Dynamics - Standalone
Bản quyền phần mềm PLAXIS 3D Dynamics. Mô hình tải động đáng tin cậy và toàn diện trong 3D.

Giá: 6,377.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
PLAXIS 3D PlaxFlow - Standalone
Bản quyền phần mềm PLAXIS 3D PlaxFlow. Phân tích dòng chảy nước ngầm 3D phức tạp được thực hiện dễ dàng.

Giá: 6,377.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
PLAXIS 3D Suite - Standalone
Bản quyền phần mềm PLAXIS 3D Suite. Gói phần mềm PLAXIS 3D hoàn chỉnh.

Giá: 38,328.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
Plaxis 2D - Standalone
Bản quyền phần mềm Plaxis 2D. Công cụ được sử dụng nhiều nhất cho kỹ thuật địa lý.

Giá: 15,120.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
PLAXIS 2D Dynamics - Stamdalone
Bản quyền phần mềm PLAXIS 2D Dynamics. Mô hình tải động đáng tin cậy và toàn diện trong 2D.

Giá: 3,423.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
PLAXIS 2D PlaxFlow - Standalone
Bản quyền phần mềm PLAXIS 2D PlaxFlow. Phân tích dòng chảy nước ngầm 2D phức tạp được thực hiện dễ dàng

Giá: 3,423.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
PLAXIS 2D Suite - Standalone
Bản quyền phần mềm PLAXIS 2D Suite. Gói phần mềm PLAXIS 2D hoàn chỉnh.

Giá: 19,407.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
PLAXIS 2D Thermal - Standalone
Bản quyền phần mềm PLAXIS 2D Thermal. Một cuộc cách mạng trong mô hình hóa nhiệt và địa kỹ thuật tích hợp 2D.

Giá: 3,423.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
PLAXIS 3D - Standlone
Bản quyền phần mềm PLAXIS 3D. Xác định hình học phức tạp của đất và cấu trúc.

Giá: 29,670.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
PLAXIS MoDeTo - Subscription
Bản quyền phần mềm PLAXIS MoDeTo. Thiết kế đơn sắc sáng tạo.

Giá: 16,240.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang