Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Allround Automations

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


icon-doa-s.gif
Xem chi tiết ››
  
Direct Oracle Access Object
Nếu bạn đang sử dụng Embarcadero Delphi hoặc C ++ Builder để phát triển các ứng dụng Oracle, thì bộ thành phần Direct Oracle Access có thể giúp bạn tích hợp liền... [chi tiết]

Giá: 214.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top icon-doa-s.gif
Xem chi tiết ››
  
Direct Oracle Access Standard
Nếu bạn đang sử dụng Embarcadero Delphi hoặc C ++ Builder để phát triển các ứng dụng Oracle, thì bộ thành phần Direct Oracle Access có thể giúp bạn tích hợp liền... [chi tiết]

Giá: 154.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top icon-pls-s.gif
Xem chi tiết ››
  
PL/SQL Developer (10 User)
PL/ SQL Developer là một Môi trường Phát triển Tích hợp được nhắm mục tiêu cụ thể vào việc phát triển các đơn vị chương trình được lưu trữ cho Cơ sở dữ liệu Oracle.

Giá: 1,296.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top icon-pls-s.gif
Xem chi tiết ››
  
PL/SQL Developer (20 User)
PL/ SQL Developer là một Môi trường Phát triển Tích hợp được nhắm mục tiêu cụ thể vào việc phát triển các đơn vị chương trình được lưu trữ cho Cơ sở dữ liệu Oracle.

Giá: 1,728.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top icon-pls-s.gif
Xem chi tiết ››
  
PL/SQL Developer (5 User)
PL/ SQL Developer là một Môi trường Phát triển Tích hợp được nhắm mục tiêu cụ thể vào việc phát triển các đơn vị chương trình được lưu trữ cho Cơ sở dữ liệu Oracle.

Giá: 778.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top icon-pls-s.gif
Xem chi tiết ››
  
PL/SQL Developer (50 User)
PL/ SQL Developer là một Môi trường Phát triển Tích hợp được nhắm mục tiêu cụ thể vào việc phát triển các đơn vị chương trình được lưu trữ cho Cơ sở dữ liệu Oracle.

Giá: 3,024.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top icon-pls-s.gif
Xem chi tiết ››
  
PL/SQL Developer (Single User License)
PL/ SQL Developer là một Môi trường Phát triển Tích hợp được nhắm mục tiêu cụ thể vào việc phát triển các đơn vị chương trình được lưu trữ cho Cơ sở dữ liệu Oracle.

Giá: 216.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang