Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Bitrix24
Bitrix là một công cụ quản lý được xây dựng và phát triển trên nền tảng Bitrix sitemanager. Bitrix với các công cụ quản lý truyền thông nội bộ, quản lý công việc và quản lý khách hàng có khả năng tùy biến cao, phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.

bitrix24.png     

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


gb.jpg
Xem chi tiết ››
  
Bitrix 24 - Cloud (1 month)
Bitrix là một công cụ quản lý được xây dựng và phát triển trên nền tảng Bitrix sitemanager. Bitrix với các công cụ quản lý truyền thông nội bộ, quản lý... [chi tiết]

Giá: 31.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top gb.jpg
Xem chi tiết ››
  
Bitrix 24 - Cloud (1 Year)
Bitrix là một công cụ quản lý được xây dựng và phát triển trên nền tảng Bitrix sitemanager. Bitrix với các công cụ quản lý truyền thông nội bộ, quản lý... [chi tiết]

Giá: 296.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top gb.jpg
Xem chi tiết ››
  
Bitrix 24 - Cloud (2 Year)
Bitrix là một công cụ quản lý được xây dựng và phát triển trên nền tảng Bitrix sitemanager. Bitrix với các công cụ quản lý truyền thông nội bộ, quản lý... [chi tiết]

Giá: 530.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top gb.jpg
Xem chi tiết ››
  
Bitrix 24 - Cloud (6 month)
Bitrix là một công cụ quản lý được xây dựng và phát triển trên nền tảng Bitrix sitemanager. Bitrix với các công cụ quản lý truyền thông nội bộ, quản lý... [chi tiết]

Giá: 179.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top bitrix24.png
Xem chi tiết ››
  
Bitrix Business 100 (On-premise)
Bitrix là một công cụ quản lý được xây dựng và phát triển trên nền tảng Bitrix sitemanager. Bitrix với các công cụ quản lý truyền thông nội bộ, quản lý... [chi tiết]

Giá: 6,487.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top bitrix24.png
Xem chi tiết ››
  
Bitrix Business 50 (On-premise)
Bitrix là một công cụ quản lý được xây dựng và phát triển trên nền tảng Bitrix sitemanager. Bitrix với các công cụ quản lý truyền thông nội bộ, quản lý... [chi tiết]

Giá: 3,887.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top bitrix24.png
Xem chi tiết ››
  
Bitrix24.CRM (On-premise)
Bitrix là một công cụ quản lý được xây dựng và phát triển trên nền tảng Bitrix sitemanager. Bitrix với các công cụ quản lý truyền thông nội bộ, quản lý... [chi tiết]

Giá: 1,937.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang