TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Các câu hỏi thường gặp về Cấp phép CAL

Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm (CAL)

Hỏi (H). Điểm khách biệt giữa Cấp phép Windows Server 2008 và Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server 2008 là gì? Vì sao tôi cần phải có cả hai Giấy phép?

Đáp (Đ). Giấy phép Windows Server 2008 cho phép người sở hữu quyền sao chép, lưu trữ và chạy phần mềm máy chủ. Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server 2008 cho phép thiết bị hoặc người dùng truy cập vào phần mềm máy chủ. Cấp phép kết hợp cả hai loại trên có giá ban đầu thấp và chỉ cần chi trả theo mức độ sử dụng: càng nhiều thiết bị hoặc người dùng truy cập vào phần mềm máy chủ thì mức phí cấp phép hoặc giá càng cao. Do đó, mô hình này phù hợp với khả năng tài chính của các công ty có quy mô khác nhau

H. Khi nào tôi cần mua Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server 2008?

Đ. Yes. With its enhanced features and functionality, Windows Server 2008 will increase in price by approximately one percent from Windows Server 2003 R2.
H. Khi nào tôi cần mua Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server 2008?

Đ. Bạn cần phải mua Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server 2008 khi một người dùng hoặc thiết bị truy cập hay sử dụng phần mềm máy chủ Windows Server 2008. Tuy nhiên, nếu truy cập qua internet và là truy cập ẩn danh (ví dụ như khi truy cập một Web site công cộng) thì không bắt buộc phải có Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server 2008. Tương tự như vậy, nếu người dùng đó là người dùng bên ngoài thì có một lựa chọn khác là mua Cấp phép truy cập dành cho Người dùng Bên ngoài. Xin vui lòng xem phần Cấp phép cho Người dùng Bên ngoài dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

H. Nếu một người dùng chỉ thỉnh thoảng truy cập vào một số giao thức hay dịch vụ của phần mềm máy chủ (ví dụ chức năng Bảo vệ Truy Cập Mạng hoặc Giao thức Cấu hình IP tự động) thì có cần thiết phải mua Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm hay không?

Đ. Có, Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm bắt buộc phải có đối với bất cứ việc sử dụng/truy cập không thường xuyên nào như vậy vào phần mềm máy chủ.

H. Liệu có sự khác biệt nào giữa các yêu cầu về Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm trong Windows Server 2003 và Windows Server 2008 hay không?

Đ. Không. Các yêu cầu về Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm của cả hai phiên bản trên đều giống nhau.

H. Điểm khác biệt giữa Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm của Windows Server và Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm của Dịch vụ Đầu cuối (TS) là gì?

Đ. Một Windows Server CAL cần phải có khi một người dùng hay thiết bị truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp vào máy chủ Windows. Hơn nữa, nếu một người dùng hay thiết bị truy cập hoặc sử dụng chức năng Dịch vụ đầu cuối của máy chủ thì một TS CAL sẽ cần phải có một TS CAL. Những nguyên tắc này có một ngoại lệ cho phép hai người dùng hoặc thiết bị có thể truy cập vào phần mềm máy chủ chỉ với mục đích quản trị máy chủ mà không cần phải có Windows Server CAL hay TS CAL.

H. Điểm khác biệt giữa CAL dành cho Thiết bị và CAL dành cho Người dùng là gì?

Đ. Một Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server dành cho Thiết bị cho phép một thiết bị (sử dụng bởi bất cứ người dùng nào) truy cập hoặc sử dụng phần mềm máy chủ. Một Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server của Người dùng cho phép một người dùng (sử dụng bất cứ thiết bị nào) truy cập hoặc sử dụng phần mềm máy chủ; Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Dịch vụ Đầu cuối của Thiết bị và Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Dịch vụ Đầu cuối của Người dùng cũng tương tự như vậy.

H. Tôi có thể sử dụng Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows dành cho Thiết bị và Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows dành cho Người dùng trên cùng một máy chủ hay không?

Đ. Có. Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows dành cho Thiết bị và Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows dành cho Người dùng có thể được sử dụng trên cùng một máy chủ. Tuy nhiên, để tiện cho việc quản lý và theo dõi Microsoft khuyên khách hàng nên chọn mua Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm trên cơ sở thiết bị hoặc người dùng.

H. Tôi có thể sử dụng Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Dịch vụ Đầu cuối (TS CAL) dành cho Thiết bị và Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Dịch vụ Đầu cuối dành cho Người dùng trên cùng một máy chủ hay không?

Đ. Có. TS CAL dành cho Thiết bị và TS CAL dành cho Người dùng có thể được sử dụng trên cùng một máy chủ. Tuy nhiên, để tiện cho việc quản lý và theo dõi Microsoft khuyên khách hàng nên chọn mua Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm trên cơ sở thiết bị hoặc người dùng.

H. Giá cả của CAL dành cho Thiết bị và CAL dành cho Người dùng có khác nhau không?

Đ. Không. Windows Server 2008 CAL dành cho Thiết bị và Windows Server 2008 CAL dành cho Người dùng có mức giá như nhau bởi vì TS CAL dành cho Thiết bị và TS CAL dành cho Người dùng của Windows Server 2008 có mức giá giống nhau

H. Bản Windows Server 2008 của tôi đi kèm một bộ CAL vì tôi mua thông qua một cửa hàng bán lẻ hoặc đi kèm với một thiết bị phần cứng mới. Làm thế nào để chuyển đổi các CAL đó thành CAL dành cho Thiết bị hoặc dành cho Người dùng?

Đ. Khi CAL đi kèm phần mềm, bạn có thể lựa chọn CAL đó là CAL dành cho Thiết bị hay CAL dành cho Người dùng trong Thỏa thuận Cấp phép CAL áp dụng cho Người dùng Cuối sau khi bạn mua phần mềm đó. Nói cách khác, bạn có thể chọn loại CAL mình cần ngay khi bạn mua sản ph

H.  Điểm khác biệt giữa “các loại” CAL và “các chế độ cấp phép” của CAL là gì?

Đ. Các loại CAL khác nhau đã được đề cập ở trên. Xin xem phần CAL dành cho Thiết bị và CAL dành cho Người dùng. Các chế độ cấp phép khác nhau chỉ được áp dụng với Windows Server CAL và gắn liền với cách thức chuyển đổi Windows Server CAL. Trong Chế độ dành cho Máy chủ, Windows Server CAL đã mua nên tương ứng với tổng số người dùng và/hoặc thiết bị truy cập vào phần mềm máy chủ đó tại cùng một thời điểm nhất định. Ví dụ, trong chế độ này tổng số kết nối cùng lúc tối đa bằng với số lượng Windows Server CAL đã mua. Trong chế độ Dành cho Thiết bị hoặc Dành cho Người dùng, Windows Server CAL cần được mua cho mỗi thiết bị hoặc người dùng để thiết bị hoặc người dùng đó có thể truy cập vào các máy chủ được triển khai trong chế độ này. Số lượng thiết bị hay người dùng truy cập vào một máy chủ tại cùng một thời điểm nhất định không hạn chế. Xin vui lòng truy cập trang Tổng quan về CAL để biết thông tin chi tiết.

H. CAL dành cho Người dùng có ảnh hưởng gì đến CAL Lõi và Thỏa thuận Doanh nghiệp?

Đ. Khách hàng có thể chọn lựa giữa CAL Lõi dành cho Thiết bị hoặc CAL Lõi dành cho Người dùng khi tham gia Thỏa thuận Doanh nghiệp. Nhờ việc chuẩn hóa tại cấp độ tham gia, Microsoft có thể giúp duy trì tính đơn giản và dễ dàng theo dõi mà CAL Lõi và Thỏa thuận Doanh nghiệp mang lại.

H. Liệu tôi có thể hạ cấp một TS CAL để sử dụng với phiên bản Windows 2003 terminal server hay không?

Đ. Có. Bạn có thể hạ cấp một TS CAL của Windows Server 2008. Tuy nhiên, cả TS CAL dành cho Người dùng và Thiết bị sẽ hoạt động giống như một CAL dựa trên thiết bị khi truy cập vào máy chủ đầu cuối Windows 2003 vì TS CAL dành cho Người dùng không được hỗ trợ.

H. Làm thế nào để lựa chọn Windows Server 2008 TS CAL dành cho Người dùng hay dành choThiết bị?

Đ. Trong quá trình cài đặt, trình Quản lý Cấp phép Máy chủ đầu cuối (TSLM) sẽ đưa ra cho bạn các lựa chọn.

H. Tôi có quyền nâng cấp CAL của mình do tham gia Bảo hiểm Phần mềm. Tôi có thể lựa chọn CAL dành cho Người dùng hay CAL dành cho Thiết bị không? Làm thế nào để lựa chọn?

Đ. Có. Bạn phải lựa chọn CAL của mình là CAL dành cho Người dùng hay CAL dành cho Thiết bị khi bạn nâng cấp. Nếu bạn sử dụng quyền chuyển đổi một lần của mình để chuyển đổi CAL dành cho Thiết bị sang CAL dành cho Người dùng trong thời hạn hợp đồng thì bạn chỉ cần lưu lại các thay đổi trong bảng ghi của mình. Khi Bảo hiểm Phần mềm đến thời điểm gia hạn, tất cả các thông tin mới (ví dụ: số lượng CAL dành cho Người dùng hay số lượng CAL dành cho Thiết bị) được cập nhật và sửa đổi trong bảng ghi của Dịch vụ Cấp phép theo Số lượng lớn của Microsoft. Đối với TS CAL, khi bạn yêu cầu mã thông báo TS CAL qua trình Quản lý Cấp phép Máy chủ đầu cuối, bạn sẽ được gợi ý lựa chọn CAL dành cho Người dùng hay Thiết bị.

H. Tôi có thể chuyển đổi giữa Windows CAL dành cho Thiết bị và CAL dành cho Người dùng hay không? Trường hợp TS CAL thì như thế nào?

Đ. Các khách hàng mua Bảo hiểm Phần mềm cho CAL của mình có thể chuyển đổi CAL dành cho Thiết bị sang CAL dành cho Người dùng và CAL dành cho Người dùng sang CAL dành cho Thiết bị tại thời điểm gia hạn Bảo hiểm Phần mềm áp dụng cho các CAL đó.acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang