TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Dynamsoft

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


a1.png
Xem chi tiết ››
  
Dynamic .NET TWAIN (Scan + Webcam Modules)
Bản quyền phần mềm Dynamic .NET TWAIN. Máy quét và webcam Capture cho ứng dụng WinForms và WPF của bạn.

Giá: 1,919.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Dynamic Web TWAIN - HTML5 browsers on Windows
Bản quyền phần mềm Dynamic Web TWAIN. SDK quét tài liệu cho các ứng dụng web của bạn.

Giá: 2,279.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Dynamsoft Barcode Reader (1D barcode + QR code + PDF417 + DataMatrix + Aztec Code)
Bản quyền phần mềm Dynamsoft Barcode Reader. SDK quét mã vạch cho máy tính để bàn, Web và di động.

Giá: 1,499.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Dynamsoft Camera SDK - 100 devices/1 year
Bản quyền phần mềm Dynamsoft Camera SDK. Trao quyền cho ứng dụng của bạn, biến điện thoại iPhone hoặc Android thành máy quét tài liệu.

Giá: 1,500.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top sourceAnyware hosted.gif
Xem chi tiết ››
  
Dynamsoft SourceAnywhere Hosted (Enterprise Plan/User/Year)
bản quyền phần mềm Dynamsoft SourceAnywhere Hosted. Dịch vụ kiểm soát phiên bản được lưu trữ bởi máy chủ Dynamsoft SQL làm cơ sở dữ liệu phụ trợ.

Giá: 336.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top sourceAnyware hosted.gif
Xem chi tiết ››
  
Dynamsoft SourceAnywhere Hosted (Team Plan/User/Year)
bản quyền phần mềm Dynamsoft SourceAnywhere Hosted. Dịch vụ kiểm soát phiên bản được lưu trữ bởi máy chủ Dynamsoft SQL làm cơ sở dữ liệu phụ trợ.

Giá: 168.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top sourceAnyware hosted.gif
Xem chi tiết ››
  
Dynamsoft SourceAnywhere Hosted (Ultimate Plan/ 50 User/Year)
Bản quyền phần mềm Dynamsoft SourceAnywhere Hosted. Dịch vụ kiểm soát phiên bản được lưu trữ bởi máy chủ Dynamsoft SQL làm cơ sở dữ liệu phụ trợ.

Giá: 5,040.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top sourceanywhere standalone.gif
Xem chi tiết ››
  
SourceAnywhere Standalone 6.5 (1 user)
Bản quyền phần mềm SourceAnywhere. Phần mềm kiểm soát (phần mềm kiểm soát nguồn AKA) được thiết kế đặc biệt như một sự thay thế Visual SourceSafe (VSS) mạnh mẽ hơn.

Giá: 448.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top sourceanywhere standalone.gif
Xem chi tiết ››
  
SourceAnywhere Standalone 6.5 (5 user)
Bản quyền phần mềm SourceAnywhere. Phần mềm kiểm soát (phần mềm kiểm soát nguồn AKA) được thiết kế đặc biệt như một sự thay thế Visual SourceSafe (VSS) mạnh mẽ hơn.

Giá: 1,948.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang