TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Geo-Slope

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


a1.png
Xem chi tiết ››
  
Geoslope AIR/W - Air transfer analysis
Bản quyền phần mềm Geoslope AIR/W. Phân tích chuyển khí. AIR / W là một sản phẩm phần mềm hữu hạn mạnh mẽ để mô hình hóa chuyển khí trong chất thải và các phương tiện xốp khác.

Giá: 5,394.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Geoslope CTRAN/W - Solute and gas transfer analysis
Bản quyền phần mềm Geoslope CTRAN/W. Phân tích chất lỏng và khí. Là một sản phẩm phần mềm hữu hạn mạnh mẽ để mô hình hóa chất tan và chuyển khí trong môi trường xốp.

Giá: 5,394.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Geoslope QUAKE/W - Dynamic earthquake analysis
Bản quyền phần mềm Geoslope QUAKE/W. Phân tích động đất. là một sản phẩm phần mềm hữu hạn mạnh mẽ để mô hình hóa hóa động đất và tải động.

Giá: 5,394.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Geoslope SEEP/W - Groundwater flow analysis
Bản quyền phần mềm Geoslope SEEP/W. Phân tích dòng nước ngầm. Được áp dụng để phân tích và thiết kế các dự án kỹ thuật địa kỹ thuật, dân dụng, thủy văn, địa chất và khai thác mỏ.

Giá: 5,394.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Geoslope SIGMA/W - Stress and deformation analysis
Bản quyền phần mềm Geoslope SIGMA/W. Phân tích ứng suất và biến dạng. Là một sản phẩm phần mềm hữu hạn mạnh mẽ để mô hình hóa ứng suất và biến dạng trong đất và vật liệu kết cấu.

Giá: 5,394.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Geoslope SLOPE/W - Slope stability analysis
Bản quyền phần mềm Geoslope SLOPE/W. Phân tích ổn định độ dốc. Là phần mềm ổn định độ dốc hàng đầu cho độ dốc đất và đá.

Giá: 5,394.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Geoslope TEMP/W - Heat transfer analysis
Bản quyền phần mềm Geoslope TEMP/W. Phân tích truyền nhiệt. Là một sản phẩm phần mềm hữu hạn mạnh mẽ để mô hình hóa truyền nhiệt và thay đổi pha trong môi trường xốp.

Giá: 5,394.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang