TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          GFI EventsManager

gfi-eventsmanager-logo.png
    
GFI EventsManager

Giá: 960.00$

Số lượng 1 (Bản quyền điện tử)

 Cho vào giỏ hàng 
   
 

Phân tích dữ liệu nhật ký, bao gồm bẫy SNMP, nhật ký sự kiện Windows®, nhật ký W3C, nhật ký dựa trên văn bản, nhật ký kiểm tra Syslog, SQL Server® và Oracle®

GFI EventsManager cung cấp cho bạn các báo cáo cụ thể về một số hành vi tuân thủ chính cũng như các báo cáo tiêu chuẩn khác.

Biểu đồ hỗ trợ bộ lọc cung cấp khả năng truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào dữ liệu quan trọng mà bạn cần.

GFI EventsManager cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết sâu sắc đối với dữ liệu nhật ký để dễ dàng phân loại thông tin từ hệ thống của bạn.

GFI EventsManager cung cấp khả năng lưu trữ an toàn dữ liệu nhật ký theo các tiêu chuẩn ngành và các phương pháp bảo mật tốt nhất.

GFI EventsManager cung cấp các hồ sơ hành động cho phép bạn phản ứng bằng cách khắc phục các sự cố bảo mật hoặc sự cố cơ sở hạ tầng CNTT.

Phân loại các bản ghi nhật ký cho các điều kiện cụ thể và định cấu hình các quy tắc giám sát nhật ký sự kiện cho một máy tính cụ thể hoặc một nhóm máy tính.

GFI EventsManager thu thập và biên dịch dữ liệu nhật ký sự kiện từ các cài đặt trên nhiều trang web và vị trí trong mạng của bạn, thành một cơ sở dữ liệu trung tâm.

GFI EventsManager cung cấp sự kết hợp độc đáo giữa kiểm tra hoạt động và thu thập nhật ký gỡ lỗi, mang lại những lợi thế quản lý CNTT chính.          Giới thiệu sản phẩm này cho bạn bè
Tên người nhận:  
Địa chỉ Email người nhận: *
Tên người gửi:  
Địa chỉ Email người gửi:  
Nội dung tin nhắn: *
   
 Gửi 


acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang