TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Groundwater & Environmental Softwares
Phần mềm về giải pháp giám sát nguồn nước theo địa lý, quản lý nguồn nước ngầm,tính lưu lượng dòng chảy, tính toán lưu lượng mưa , biểu đồ địa lý ...

Groundwater.jpg     

Trang :    1   2   3     Dãy :

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


a1.png
Xem chi tiết ››
  
ECLIPSE Industry-Reference Reservoir Simulator
Bản quyền phần mềm ECLIPSE. Trình mô phỏng hồ chứa tham chiếu công nghiệp.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
GeoX Exploration Risk, Resource, and Value Assessment Software
Bản quyền phần mềm GeoX Exploration Risk, Resource, and Value Assessment Software. Phần mềm đánh giá rủi ro, tài nguyên và giá trị thăm dò của GeoX.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
IAM Field Development Planning and Operations Software
Bản quyền phần mềm IAM Field Development Planning and Operations Software. Phần mềm vận hành và lập kế hoạch phát triển lĩnh vực IAM.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
PetroMod Petroleum Systems Modeling Software
Bảm quyền phần mềm PetroMod Petroleum Systems Modeling Software. Phần mềm mô hình hóa hệ thống dầu khí PetroMod. Dự đoán sự phát sinh, di cư, tích lũy và mất hydrocarbon theo thời gian địa chất.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
PIPESIM Steady-State Multiphase Flow Simulator
Bản quyền phàn mềm PIPESIM Steady-State Multiphase Flow Simulator. Bộ mô phỏng dòng chảy đa pha ổn định trạng thái PIPESIM. Thế hệ mới trong mô phỏng dòng chảy đa... [chi tiết]

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Analytics Software
Bản quyền phần mềm Analytics Software. Ra quyết định thông minh hơn thông qua các công cụ phân tích phù hợp.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Drillbench Dynamic Drilling Simulation Software
Bản quyền phần mềm Drillbench Dynamic Drilling Simulation Software. Phần mềm mô phỏng hoạt động khoan. Để kiểm soát áp lực, kiểm soát tốt, kiểm soát thổi ra, quản lý và hoạt động không cân bằng.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Drilling Software
Bản quyền phần mềm Drilling Software. Tối ưu hóa kế hoạch của bạn và tăng hiệu suất và hiệu quả hoạt động khoan của bạn.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Geology Software
Bản quyền phần mềm Geology Software. Phần mềm địa chất. Phân tích, lập bản đồ và mô hình hóa địa chất 2D và 3D mạnh mẽ.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top sch.png
Xem chi tiết ››
  
Geomechanics Software
Bản quyền phần mềm Geomechanics Software. Ra quyết định tối ưu và đánh giá chính xác các rủi ro cơ học cho các hồ chứa của bạn và các thành tạo xung quanh.

[Hãy gọi: 028-22443013 để có giá tốt nhất ]

  
Top 

Trang :    1   2   3     Dãy :
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang