TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          McAfee MVISION Plus

2.png
    
McAfee MVISION Plus

Giá: 240.00$

trong kho 9 items
Số lượng

 Cho vào giỏ hàng 
   
 

Bắt đầu từ 5 users trở lên

McAfee MVISION Endpoint (for Windows 10 only)

Cung cấp tính năng nâng cao, phòng chống lại các đe dọa an ninh nâng cao cho các máy trạm đã sử dụng các module bảo mật sẵn có của Windows 10.
Các module bảo mật nâng cao bao gồm: Sử dụng công nghệ học máy (machine learning), phòng chống đánh cắp tài khoản (credential Theft defense), khôi phục hệ thống khi bị lây nhiễm (rollback remediation).
Quản lý tập trung chính sách bảo mật cho các module bảo mật sẵn có của hạ tầng máy trạm sử dụng Windows 10: Windows Defender Antivirus, Defender Exploit Guard, Windows Firewall

McAfee Endpoint Security (ENS) for Windows [includes Adaptive Threat Protection (ATP)]

Threat Prevention for Windows: Rà quét và phòng chống các tấn công liên quan đến mã độc nâng cao (advanced malware), các tấn công khai thác lỗ hổng (exploit prevention).

Web Security: Bảo vệ người dùng truy cập Web, phát hiện, ngăn chặn người dùng truy cập vào các website tiềm ẩn nguy cơ bảo mật hoặc các website không được phép theo chính sách tổ chức.

Firewall: Kiểm soát tất cả các kết nối mạng (network traffic) vào / ra máy trạm / máy chủ, ngăn chặn các truy cập nguy hiểm / bất hợp pháp. Kết hợp GTI để ngăn chặn các đe dọa liên quan tới botnets, DDoS, advanced persistent threats, và suspicious web connections

Real Protect:  Sử dụng công nghệ học máy (machine learning) để phân tích đồng thời các giai đoạn trước thực thi (Pre-execution) và sau khi thực thi (post-execution) để phát hiện và định danh theo thời gian thực các tấn công của Zero-day malware, Un-known malware. 

Dynamic Application Containment: Phát hiện và ngăn chặn các hành vi nguy hiểm của mã độc trên máy tính, đảm bảo  an toàn cho  hệ thống bao gồm cả patient zero (máy tính đầu tiên thực thi chạy mã độc) kể cả khi mã độc nâng cao  đã được chạy/thực thi trên máy tính (các trường hợp malware bypass sandbox hoặc Sandbox-aware Malware).

McAfee Endpoint Security (ENS) for macOS


Bao gồm module Threat Prevention cho các máy tính sử dụng MacOS : Rà quét và phòng chống các tấn công liên quan đến mã độc.
Là module Web Security cho các máy tính sử dụng MacOS: Bảo vệ người dùng truy cập Web, phát hiện, ngăn chặn người dùng truy cập vào các website tiềm ẩn nguy cơ bảo mật hoặc các website không được phép theo chính sách tổ chức.
Bao gồm module Firewall cho máy tính sử dụng MacOS: Kiểm soát tất cả các kết nối mạng (network traffic) vào / ra máy trạm / máy chủ, ngăn chặn các truy cập nguy hiểm / bất hợp pháp. Kết hợp GTI để ngăn chặn các đe dọa liên quan tới botnets, DDoS, advanced persistent threats, và suspicious web connections

McAfee Endpoint Security (ENS) for Linux

Bao gồm module Threat Prevention cho các máy tính sử dụng Linux : Rà quét và phòng chống các tấn công liên quan đến mã độc.

McAfee ePO

Quản lý tập trung cho toàn bộ hệ thống bảo mật của McAfee bao gồm:
 - Triển khai và quản lý tập trung Agent, các module bảo mật
 - Cấu hình và áp dụng chính sách bảo mật tập trung
 - Giám sát, báo cáo tập trung

McAfee Device Control

- Kiểm soát việc người dùng kết nối và sử dụng các thiết bị ngoại vi (USB, CDRom, Smartphone, ...)
- Kiểm soát dữ liệu và phòng chống thất thoát dữ liệu qua các kênh thiết bi ngoại vi
- Áp dụng tất cả các rule/policy ở cả 2 trạng thái của Agent là Online và Offline

McAfee Application Control for PC

- Kiểm kê (inventory) các ứng dụng cài/chạy trên máy trạm/máy chủ.
- Kiểm soát việc người dùng cài đặt/ thực thi ứng dụng dựa trên danh sách Whitelist/Blacklist
- Phòng chống các tấn công khai thác lỗ hổng và thực thi mã, Hijack malicious code (DLL Hijacking)
- Cung cấp tính năng so sánh với máy mẫu chuẩn (Xây dựng các máy mẫu với danh sách các ứng dụng được chạy/cài đặt, kiểm tra, so sánh các máy của hệ thống với máy mẫu để đánh giá tuân thủ của các máy trạm/máy chủ với chính sách quản lý ứng dụng của tổ chức)

McAfee Mvision Mobile (for Android and iOS)

Phát hiện và ngăn chặn các đe dọa trên thiết bị mobile bao gồm cả các tấn công Zero-day.
Bảo vệ người dùng trước các đe dọa phishing từ các đường link trong text message, social meida apps và email

McAfee Data Exchange Layer (DXL)

 - Cung cấp kênh chia sẻ dữ liệu về các đe dọa an ninh, mã độc theo thời gian thực giữa các giải pháp bảo mật của hãng McAfee.
 - Cung cấp kênh chia sẻ dữ liệu về các đe dọa an ninh, mã độc theo thời gian thực giữa các giải pháp của McAfee cũng như giữa giải pháp bảo mật của McAfee với các sản phẩm bảo mật của hãng khác (Boldon James, ForeScout NAC, Checkpoint, Rapid7 Nexpose,….) giúp khả năng phòng vệ nhanh và toàn diện trong hệ thống an ninh tích hợp.

McAfee Threat Intelligence Exchange


 - Cung cấp local Security Cloud tập trung về File Reputation và malware để chia sẻ và sử dụng cho toàn bộ  các hệ thống, giải pháp  bảo mật của McAfee bao gồm: McAfee Endpoint Protection, McAfee Web Gateway, McAfee Email Gateway, McAfee IPS, McAfee Sandbox, …
 - Truy vấn file Reputation, Malware information và định danh, ngăn chặn malware theo thời gian thực.
 - Cập nhật liên tục File Reputation, malware và các đe dọa an ninh mới nhất từ nhiều nguồn bao gồm: Từ Glocal Threat Intelligence (cloud của McAfee), Enterprise reputation (định nghĩa của tổ chức, doanh nghiệp), McAfee sandbox, Third Party (VirusTotal), Import IOC từ file.


          Giới thiệu sản phẩm này cho bạn bè
Tên người nhận:  
Địa chỉ Email người nhận: *
Tên người gửi:  
Địa chỉ Email người gửi:  
Nội dung tin nhắn: *
   
 Gửi 


acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang