TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Jam Software

Trang :    1   2     Dãy :

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


a1.jpg
Xem chi tiết ››
  
TreeSize Professional v7.0 - Single License
Bản quyền phần mềm TreeSize Professional v7.0. Là trình quản lý không gian đĩa cứng mạnh mẽ và linh hoạt.

Giá: 68.55$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
JAM Exchange Server Toolbox v5.7 (for up to 10 mailboxes)
Bản quyền phần mềm JAM Exchange Server Toolbox v5.7. Công cụ chống thư rác và virus, sao lưu và quy tắc cho máy chủ Exchange

Giá: 145.70$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
JAM SEPA-Transfer - Small Business Edition Single License
Bản quyền phần mềm JAM SEPA-Transfer.SEPA Ghi nợ trực tiếp và chuyển khoản ngân hàng.

Giá: 62.60$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
JAM ServerSentinel v4.2 - Single License
Bản quyền phần mềm JAM ServerSentinel v4.2. Giám sát máy chủ, dịch vụ mạng và tài nguyên cục bộ.

Giá: 139.90$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
JAM ShellBrowser Delphi Components v11.0 - ShellBrowser for Delphi / C++Builder without Source Single License
Bản quyền phần mềm JAM ShellBrowser Delphi Components v11.0- ShellBrowser for Delphi / C++Builder without Source Single License.
Native VCL Explorer Shell Controls for Delphi.

Giá: 202.70$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
JAM SmartCallMonitor Professional v3.0 - Single License
Bản quyền phần mềm JAM SmartCallMonitor Professional v3.0. Giải pháp mạnh mẽ cho một hệ thống điện thoại hiện đại.

Giá: 43.70$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
JAM SmartPOP2Exchange v8.5 - Small Business Edition
Bản quyền phần mềm JAM SmartPOP2Exchange v8.5. Trình kết nối POP3 / IMAP để trao đổi và máy chủ SMTP có chức năng lọc.

Giá: 116.70$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
JAM SmartSerialMail v7.3 - Small Business Edition Single License
Bản quyền phần mềm JAM SmartSerialMail v7.3. Tạo và gửi các thư và bản tin nối tiếp được cá nhân hóa.

Giá: 65.50$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
JAM SpaceObServer v6.0 - Enterprise Edition - Single License
Bản quyền phần mềm JAM SpaceObServer v6.0. Trình quản lý không gian đĩa dựa trên cơ sở dữ liệu.

Giá: 437.90$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
JAM SpaceObServer v6.0 - Standard Edition - Single License
Bản quyền phần mềm JAM SpaceObServer v6.0. Trình quản lý không gian đĩa dựa trên cơ sở dữ liệu.

Giá: 275.90$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 

Trang :    1   2     Dãy :
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang