TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Các sản phẩm của nhà sản xuất
labcenter.jpg   Labcenter

Trang :    1   2     Dãy :

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


proteus.png
Xem chi tiết ››
  
Advanced Simulation Features
Các Tính năng Mô phỏng Nâng cao trong một mô-đun bổ trợ và phải được mua cùng với Proteus VSM hoặc sản phẩm Proteus PCB.

Giá: 419.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top proteus.png
Xem chi tiết ››
  
Proteus Enterprise Edition
Proteus là phần mềm mô phỏng vẽ bảng mạch điện tử, chuyên dùng cho thiết kế các bảng mạch và viết chương trình giúp điều khiển các hoạt động trong... [chi tiết]

Giá: 8,720.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top proteus.png
Xem chi tiết ››
  
Proteus PCB Design Level 1
Proteus là phần mềm mô phỏng vẽ bảng mạch điện tử, chuyên dùng cho thiết kế các bảng mạch và viết chương trình giúp điều khiển các hoạt động trong... [chi tiết]

Giá: 784.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top proteus.png
Xem chi tiết ››
  
Proteus PCB Design Level 1+
Proteus là phần mềm mô phỏng vẽ bảng mạch điện tử, chuyên dùng cho thiết kế các bảng mạch và viết chương trình giúp điều khiển các hoạt động trong... [chi tiết]

Giá: 998.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top proteus.png
Xem chi tiết ››
  
Proteus PCB Design Level 2+
Proteus là phần mềm mô phỏng vẽ bảng mạch điện tử, chuyên dùng cho thiết kế các bảng mạch và viết chương trình giúp điều khiển các hoạt động trong... [chi tiết]

Giá: 2,385.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top proteus.png
Xem chi tiết ››
  
Proteus PCB Design Level 3
Proteus là phần mềm mô phỏng vẽ bảng mạch điện tử, chuyên dùng cho thiết kế các bảng mạch và viết chương trình giúp điều khiển các hoạt động trong... [chi tiết]

Giá: 2,279.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top proteus.png
Xem chi tiết ››
  
Proteus PCB Design Starter Kit
Proteus là phần mềm mô phỏng vẽ bảng mạch điện tử, chuyên dùng cho thiết kế các bảng mạch và viết chương trình giúp điều khiển các hoạt động trong... [chi tiết]

Giá: 473.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top proteus.png
Xem chi tiết ››
  
Proteus Platinum Edition
Proteus là phần mềm mô phỏng vẽ bảng mạch điện tử, chuyên dùng cho thiết kế các bảng mạch và viết chương trình giúp điều khiển các hoạt động trong... [chi tiết]

Giá: 10,554.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top proteus.png
Xem chi tiết ››
  
Proteus VSM for 8051/52
Proteus Virtual System Modeling (VSM) kết hợp mô phỏng mạch SPICE ở chế độ hỗn hợp, các thành phần động và mô hình bộ vi xử lý để tạo điều kiện đồng mô... [chi tiết]

Giá: 658.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top proteus.png
Xem chi tiết ››
  
Proteus VSM for Arduino AVR
Proteus Virtual System Modeling (VSM) kết hợp mô phỏng mạch SPICE ở chế độ hỗn hợp, các thành phần động và mô hình bộ vi xử lý để tạo điều kiện đồng mô... [chi tiết]

Giá: 473.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 

Trang :    1   2     Dãy :
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang