TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          McAfee Host Data Loss Prevention Endpoint

2.png
    
McAfee Host Data Loss Prevention Endpoint

Giá: 0.00$

trong kho 9 items
Số lượng

 Cho vào giỏ hàng 
   
 

Bắt đầu từ 5 users trở lên

Tạo và phân loại dữ liệu với Tagging rules:
Tagging rule được tạo ra theo yêu cầu của tổ chức, giúp người quản trị dễ dàng phân loại dữ liệu và tài nguyên quan trọng. Dữ liệu có thể phân loại theo: Application, Content và Location.

Application: Với tagging rules định nghĩa theo các ứng dụng
Content: Với các tagging rules được định nghĩa theo nội dung, khi dữ liệu được gửi đi hoặc copied.
Location: Với việc gắn thẻ theo vị trí tài nguyên, khi các file được copy hoặc được mở. Các tagging rules được áp dụng cho các vị trí tài nguyên sẽ kiểm tra và hiện thị báo cáo.

Đưa ra các hành động bảo vệ với Reaction rules:
Reaction rules đưa ra các hành động phòng chống việc chuyển giao dữ liệu trái phép, nhằm bảo vệ các dữ liệu đã được phân loại theo Tagging rules. Các hành động có thể thiết lập bao gồm: Block, Monitor, Notify, Encrypt, Store evidence …

Quản trị tập trung với McAfee ePolicy:
DLP Policy và DLP monitor được tích hợp với ePolicy Orchestrator nhằm

Quản trị tất cả sản phẩm của McAfee từ một màn hình quản trị tập trung duy nhất.
Từ trên màn hình quản trị ePO người quản trị có thể dễ dàng triển khai DLP Agent đến từng máy trạm.
Sử dụng duy nhất thành phần agent để quản lý tất cả các sản phẩm
Thực thi và triển khai các chính sách tập trung
Dễ dàng cài đặt khi hệ thống sử dụng Active Directory

Dễ dàng tạo nhóm các ứng dụng:

Cho phép người quản trị dễ dàng định nghĩa thêm các ứng dụng và tạo nhóm các ứng dụng. Người quản trị hệ thống có thể tạo các nhóm khác nhau dựa trên nhu cầu và sự cần thiết, sau đó các rules sẽ được thực thi theo các nhóm.

Tạo và định nghĩa các chính sách:
các đối tượng sẽ được tạo và định nghĩa, sau đó người quản trị sẽ tạo các luật cho các đối tượng này.

Kiểm soát thiết bị ngoại vi:
Kiểm soát người dung sử dụng các thiết bị ngoại trên các máy tính trong hệ thống. Các thiết bị có thể phân loại theo thuộc tính như : Device class, ProductID/VenderID, hoặc USB class code.

Kiểm tra vào tạo báo cáo:
Quá trình chuyển giao dữ liệu sẽ được lưu lại trên màn hình giám sát DLP Monitor, người quản trị có thể nhanh chóng thu thập chứng cứ, tạo các báo cáo bằng đồ họa.


          Giới thiệu sản phẩm này cho bạn bè
Tên người nhận:  
Địa chỉ Email người nhận: *
Tên người gửi:  
Địa chỉ Email người gửi:  
Nội dung tin nhắn: *
   
 Gửi 


acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang