TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Navicat
Navicat (MySQL GUI) là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Phần mềm này cho phép bạn chuyển đổi các file XML, CSV, MS Excel, MS Access, và các định dạng dữ liệu phổn biến sang cơ sở dữ liệu MySQL nhanh và chính xác.

Navicat MySQL is a powerful MySQL Database Server administration and development tool. It works with any MySQL version from 3.21 or above and supports most of the latest MySQL features including Trigger, Stored Procedure, Function, Event, View, Manage User, and so on. It is also not only sophisticated enough for professional developers, but also easy to learn for new users. With its well-designed Graphical User Interface(GUI), Navicat MySQL lets you quickly and easily create, organize, access and share information in a secure and easy way.


Navicat MySQL is available on three platforms - Microsoft Windows, Mac OS X and Linux. It can connect users to local/remote MySQL Server, providing several utilitarian tools such as Data/Structure Synchronization, Import/Export, Backup and Report to facilitate the process of maintaining data.

navicat.jpg     

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


1200px-Navicat_Premium_v12.png
Xem chi tiết ››
  
Navicat for MySQL
Navicat for MySQL là giải pháp lý tưởng cho quản trị và phát triển MySQL / MariaDB. Đây là một ứng dụng duy nhất cho phép bạn kết nối đồng thời với cơ sở... [chi tiết]

Giá: 359.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top Capture.jpg
Xem chi tiết ››
  
Navicat for Oracle
Navicat for Oracle cải thiện hiệu quả và năng suất của các nhà phát triển và quản trị viên Oracle với môi trường làm việc hợp lý. Tối ưu hóa sự phát triển... [chi tiết]

Giá: 839.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 04_product_NavicatforSQLServer.png
Xem chi tiết ››
  
Navicat for SQL Server
Navicat for SQL Server cung cấp cho bạn một cách tiếp cận đồ họa đầy đủ để quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu. Nhanh chóng và dễ dàng tạo, chỉnh sửa... [chi tiết]

Giá: 839.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 122.png
Xem chi tiết ››
  
Navicat Premium
Navicat Premium là một công cụ phát triển cơ sở dữ liệu cho phép bạn kết nối đồng thời với các cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Oracle,... [chi tiết]

Giá: 1,559.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang