TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          NDepend

Trang :    1   2     Dãy :

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Build Machine Edition - 1 to 2 seat)
NDepend là một công cụ phân tích tĩnh (static analysis) cho các dự án .NET.

Giá: 1,170.10$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Build Machine Edition - 11 to 20 seat)
NDepend là một công cụ phân tích tĩnh (static analysis) cho các dự án .NET.

Giá: 994.30$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Build Machine Edition - 3 to 5 seat)
NDepend là một công cụ phân tích tĩnh (static analysis) cho các dự án .NET.

Giá: 1,111.50$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Build Machine Edition - 6 to 10 seat)
NDepend là một công cụ phân tích tĩnh (static analysis) cho các dự án .NET.

Giá: 1,052.90$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Build Machine Edition - More than 20 seat)
NDepend là một công cụ phân tích tĩnh (static analysis) cho các dự án .NET.

Giá: 935.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Developer Edition - 1 to 2 seat)
NDepend là một công cụ phân tích tĩnh (static analysis) cho các dự án .NET.

Giá: 584.30$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Developer Edition - 11 to 20 seat)
NDepend là một công cụ phân tích tĩnh (static analysis) cho các dự án .NET.

Giá: 496.40$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Developer Edition - 3 to 5 seat)
NDepend là một công cụ phân tích tĩnh (static analysis) cho các dự án .NET.

Giá: 555.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Developer Edition - 6 to 10 seat)
NDepend là một công cụ phân tích tĩnh (static analysis) cho các dự án .NET.

Giá: 525.70$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top NDependLogo.jpg
Xem chi tiết ››
  
NDepend (Developer Edition - More than 20 seat)
NDepend là một công cụ phân tích tĩnh (static analysis) cho các dự án .NET.

Giá: 467.10$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 

Trang :    1   2     Dãy :
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang