TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Phát triển phần mềm
Phần mềm phát triển ứng dụng và web :

Product_375l.jpg      · Microsoft
· Oracle
· IBM
· Borland
· Emurasoft
· Micro Focus
· Whole Tomato Software
· XLSReadWriteII
· Embarcadero® All-Access™
· PaloAlto Software
· Mono
· Cppdepend
· NDepend
· ReSharper
· dotCover
· Inflectra
· Busitech
· IDA

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


logo.png
Xem chi tiết ››
  
Tableau Creator
Phần mềm hiện thị dữ liệu, phân tích dữ liệu

Giá: 1,010.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top logo.png
Xem chi tiết ››
  
Tableau Explorer
Phần mềm hiện thị dữ liệu, phân tích dữ liệu

Giá: 510.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top logo.png
Xem chi tiết ››
  
Tableau Viewer
Phần mềm hiện thị dữ liệu, phân tích dữ liệu

Giá: 175.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top progress-telerik Logo.png
Xem chi tiết ››
  
Telerik DevCraft Complete
Bộ sưu tập công cụ phát triển phần mềm mạnh mẽ nhất cho mọi nền tảng và công nghệ. Bao gồm các công cụ & thư viện giao diện người dùng:
Blazor,... [chi tiết]

Giá: 1,949.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top progress-telerik Logo.png
Xem chi tiết ››
  
Telerik DevCraft UI
Bộ sưu tập công cụ phát triển phần mềm mạnh mẽ nhất cho mọi nền tảng và công nghệ. Bao gồm các công cụ & thư viện giao diện người dùng:
Blazor,... [chi tiết]

Giá: 1,689.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top progress-telerik Logo.png
Xem chi tiết ››
  
Telerik DevCraft Ultimate
Bộ sưu tập công cụ phát triển phần mềm mạnh mẽ nhất cho mọi nền tảng và công nghệ. Bao gồm các công cụ & thư viện giao diện người dùng:
Blazor,... [chi tiết]

Giá: 2,859.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top progress-telerik Logo.png
Xem chi tiết ››
  
Telerik Kendo UI
Kendo UI là một gói gồm bốn thư viện giao diện người dùng JavaScript được xây dựng nguyên bản cho jQuery, Angular, React và Vue. Mỗi cái được xây dựng với API... [chi tiết]

Giá: 1,299.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang