Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Red Gate

Trang :    1   2   3     Dãy :

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


a1.png
Xem chi tiết ››
  
.NET Developer Bundle
Bản quyền phần mềm .NET Developer Bundle tối ưu hóa hiệu suất mã và sử dụng bộ nhớ. Gói này có chứa: ANTS Performance Profiler Pro ANTS Memory Profiler .NET Reflector VSPro

Giá: 1,254.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
.NET Reflector
Bản quyền phần mềm .NET Reflector. Theo dõi các lỗi nghiêm trọng trong mã của bên thứ ba, hiểu rõ hơn về các thành phần chính hoặc mã kế thừa bạn cần xử lý, kiểm tra xem đã phát hành bản dựng đúng với .NET Reflector.

Giá: 120.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
ANTS Memory Profiler
Bản quyền phần mềm ANTS Memory Profiler. Tìm rò rỉ bộ nhớ và tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ trong ứng dụng .NET của bạn.

Giá: 774.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
ANTS Performance Profiler Professional
Bản quyền phần mềm ANTS Performance Profiler Professional. Đưa ra bức tranh đầy đủ về hiệu suất của ứng dụng của bạn và tìm ra các nút thắt cổ chai trong mã và cơ sở dữ liệu của bạn.

Giá: 942.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Data Compare for Oracle
Bản quyền phần mềm Data Compare for Oracle so sánh các bảng của Oracle và triển khai các khác biệt.

Giá: 942.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Data Masker
Bản quyền phần mềm Data Masker. Thay thế dữ liệu nhạy cảm bằng dữ liệu thực tế, ẩn danh, thử nghiệm.

Giá: 10,476.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Data Masker for Oracle (1TB)
Bản quyền phần mềm Data Masker for Oracle (1TB). Thay thế dữ liệu nhạy cảm bằng dữ liệu thực tế, ẩn danh, thử nghiệm.

Giá: 10,476.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top a1.png
Xem chi tiết ››
  
Deployment Suite for Oracle
Bản quyền phần mềm Deployment Suite for Oracle. So sánh và triển khai các lược đồ và dữ liệu, nhanh chóng và dễ dàng kích hoạt kiểm soát nguồn cơ sở dữ liệu.

Giá: 2,130.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top flyway logo.jpg
Xem chi tiết ››
  
Flyway Enterprise Edition
Flyway là một công cụ di chuyển cơ sở dữ liệu nguồn mở. Nó mạnh mẽ ủng hộ sự đơn giản và quy ước về cấu hình.

Giá: 3,540.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top flyway logo.jpg
Xem chi tiết ››
  
Flyway Pro Edition
Flyway là một công cụ di chuyển cơ sở dữ liệu nguồn mở. Nó mạnh mẽ ủng hộ sự đơn giản và quy ước về cấu hình.

Giá: 1,200.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 

Trang :    1   2   3     Dãy :
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang