Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Stata
Updating ....

head_datahome.jpg     

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


stata-logo.png
Xem chi tiết ››
  
Stata/MP2 annual license
Stata/MP 2 cores dành cho bộ dữ liệu lớn nhất và nhanh hơn. Stata là Phần mềm thống kê cung cấp mọi thứ bạn cần cho khoa học dữ liệu và suy luận thao tác dữ... [chi tiết]

Giá: 735.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top stata-logo.png
Xem chi tiết ››
  
Stata/MP4 annual license
Stata/MP 4 cores sẽ thống kê dữ liệu nhanh hơn nữa. Stata là Phần mềm thống kê cung cấp mọi thứ bạn cần cho khoa học dữ liệu và suy luận thao tác dữ liệu,... [chi tiết]

Giá: 905.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top stata-logo.png
Xem chi tiết ››
  
Stata/MP6 annual license
Stata/MP 6 cores sẽ thống kê dữ liệu nhanh hơn nữa. Stata là Phần mềm thống kê cung cấp mọi thứ bạn cần cho khoa học dữ liệu và suy luận thao tác dữ liệu,... [chi tiết]

Giá: 995.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top stata-logo.png
Xem chi tiết ››
  
Stata/SE annual license
Stata là Phần mềm thống kê cung cấp mọi thứ bạn cần cho khoa học dữ liệu và suy luận thao tác dữ liệu, thăm dò, trực quan hóa, thống kê, báo cáo và tái tạo... [chi tiết]

Giá: 553.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang