TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          StatTransfer

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


business.png
Xem chi tiết ››
  
StatTransfer (25 User Site (Annual Lease)) (Windows/Mac/Linux/Solaris)
StatTransfer là một ứng dụng thương mại, cho phép bạn di chuyển dữ liệu giữa các nguồn khác nhau, từ cơ sở dữ liệu, bảng tính hoặc phần mềm thống kê.... [chi tiết]

Giá: 1,554.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top business.png
Xem chi tiết ››
  
StatTransfer (50 User Site (Annual Lease)) (Windows/Mac/Linux/Solaris)
StatTransfer là một ứng dụng thương mại, cho phép bạn di chuyển dữ liệu giữa các nguồn khác nhau, từ cơ sở dữ liệu, bảng tính hoặc phần mềm thống kê.... [chi tiết]

Giá: 2,394.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top business.png
Xem chi tiết ››
  
StatTransfer (Five Computer Workgroup)(Windows/Mac/Linux)
StatTransfer là một ứng dụng thương mại, cho phép bạn di chuyển dữ liệu giữa các nguồn khác nhau, từ cơ sở dữ liệu, bảng tính hoặc phần mềm thống kê.... [chi tiết]

Giá: 1,194.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top business.png
Xem chi tiết ››
  
StatTransfer (Single User License)(Windows/Mac/Linux)
StatTransfer là một ứng dụng thương mại, cho phép bạn di chuyển dữ liệu giữa các nguồn khác nhau, từ cơ sở dữ liệu, bảng tính hoặc phần mềm thống kê.... [chi tiết]

Giá: 354.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top business.png
Xem chi tiết ››
  
StatTransfer (Ten Computer Workgroup)(Windows/Mac/Linux)
StatTransfer là một ứng dụng thương mại, cho phép bạn di chuyển dữ liệu giữa các nguồn khác nhau, từ cơ sở dữ liệu, bảng tính hoặc phần mềm thống kê.... [chi tiết]

Giá: 1,554.00$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang