TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Vyapin Software Systems

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


adct.gif
Xem chi tiết ››
  
Active Directory Change Tracker (Single Domain License)
Vyapin Active Directory Change Tracker là một công cụ quản lý Active Directory phải có. Công cụ này thực hiện kiểm tra toàn bộ tất cả các hoạt động, bao gồm các... [chi tiết]

Giá: 598.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top adct.gif
Xem chi tiết ››
  
Active Directory Change Tracker (Site License)
Vyapin Active Directory Change Tracker là một công cụ quản lý Active Directory phải có. Công cụ này thực hiện kiểm tra toàn bộ tất cả các hoạt động, bao gồm các... [chi tiết]

Giá: 2,998.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top arkad.gif
Xem chi tiết ››
  
Admin Report Kit for Active Directory ( Site License - Standard)
Admin Report Kit for Active Directory (ARKAD) là một ứng dụng báo cáo mạnh mẽ cho phép Quản trị viên CNTT quản lý hiệu quả môi trường Active Directory của họ thông... [chi tiết]

Giá: 1,198.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top arkad.gif
Xem chi tiết ››
  
Admin Report Kit for Active Directory (Single Domain License - Advanced)
Admin Report Kit for Active Directory (ARKAD) là một ứng dụng báo cáo mạnh mẽ cho phép Quản trị viên CNTT quản lý hiệu quả môi trường Active Directory của họ thông... [chi tiết]

Giá: 598.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top arkad.gif
Xem chi tiết ››
  
Admin Report Kit for Active Directory (Single Domain License - Standard)
Admin Report Kit for Active Directory (ARKAD) là một ứng dụng báo cáo mạnh mẽ cho phép Quản trị viên CNTT quản lý hiệu quả môi trường Active Directory của họ thông... [chi tiết]

Giá: 238.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top arkad.gif
Xem chi tiết ››
  
Admin Report Kit for Active Directory (Site License - Advanced)
Admin Report Kit for Active Directory (ARKAD) là một ứng dụng báo cáo mạnh mẽ cho phép Quản trị viên CNTT quản lý hiệu quả môi trường Active Directory của họ thông... [chi tiết]

Giá: 2,998.80$

 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang