Tri Thuc Software Trading Co., Ltd.
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          Yenka

Sắp xếp:    Sản phẩm     Giá     Mặc định


yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Chemistry (Site Licence)
Yenka là phần mềm miễn phí để sử dụng tại nhà. Tuy nhiên, bạn sẽ cần mua giấy phép để sử dụng trong trường học. Thanh toán một lần, license vĩnh... [chi tiết]

Giá: 714.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Mathematics (Site Licence )
Yenka là phần mềm miễn phí để sử dụng tại nhà. Tuy nhiên, bạn sẽ cần mua giấy phép để sử dụng trong trường học. Thanh toán một lần, license vĩnh... [chi tiết]

Giá: 714.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Physics (Site License)
Yenka là phần mềm miễn phí để sử dụng tại nhà. Tuy nhiên, bạn sẽ cần mua giấy phép để sử dụng trong trường học. Thanh toán một lần, license vĩnh... [chi tiết]

Giá: 951.60$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Physics with Electronics (Site License)
Yenka là phần mềm miễn phí để sử dụng tại nhà. Tuy nhiên, bạn sẽ cần mua giấy phép để sử dụng trong trường học. Thanh toán một lần, license vĩnh... [chi tiết]

Giá: 1,428.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Programming (Site Licence)
Yenka là phần mềm miễn phí để sử dụng tại nhà. Tuy nhiên, bạn sẽ cần mua giấy phép để sử dụng trong trường học. Thanh toán một lần, license vĩnh... [chi tiết]

Giá: 714.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Science (Site License)
Yenka là phần mềm miễn phí để sử dụng tại nhà. Tuy nhiên, bạn sẽ cần mua giấy phép để sử dụng trong trường học. Thanh toán một lần, license vĩnh... [chi tiết]

Giá: 1,428.00$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top yenka.jpg
Xem chi tiết ››
  
Yenka Technology (Site License)
Yenka là phần mềm miễn phí để sử dụng tại nhà. Tuy nhiên, bạn sẽ cần mua giấy phép để sử dụng trong trường học. Thanh toán một lần, license vĩnh... [chi tiết]

Giá: 951.60$

[Bản quyền điện tử]
 Cho vào giỏ hàng 
   

  
Top 
acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang